Coronavirus: volg de richtlijnen van het RIVM

15 maart 2020

Nu het coronavirus zich over Nederland verspreidt en de overheid aanvullende maatregelen heeft getroffen, zullen meer en meer cliënten en vaktherapeuten face-to-faceafspraken (willen) beperken en afspraken (willen) afzeggen. Als FVB nemen we de aanwijzingen van het RIVM als uitgangspunt en wij adviseren onze leden dit ook te doen. De richtlijn die tot en met 6 april 2020 geldt, houdt het volgende in:

  • Was regelmatig je handen.
  • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Geen handen schudden.
  • Werk thuis voor zover dit mogelijk is.
  • Spreid de werktijden voor zover mogelijk.
  • Blijf thuis bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts en vermijd sociaal contact.
  • Nies en hoest in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen moeten afgelast worden.
  • Kwetsbare personen: vermijd het openbaar vervoer en vermijd grote groepen.

In lijn met deze maatregelen hebben we als FVB alle bijeenkomsten en vergaderingen tot en met 6 april geschrapt. Ook de bij ons aangesloten beroepsverenigingen volgen dit beleid.
 

In de spreekkamer
Voor het toepassen van hygiënemaatregelen en gedragsregels in de praktijk, adviseren we je de actuele aanwijzingen van het RIVM op te volgen en cliënten hier op te attenderen. Wij adviseren je dit ook te vermelden op je website. Met vragen kun je terecht bij het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid, telefoonnummer (0800) 1351.
 

Afzeggen van afspraken met patiënten
Hetzelfde geldt voor het afzeggen van afspraken: houd je aan de actuele aanwijzingen van het RIVM. Adviseer cliënten om dit ook te doen. Bekijk welke regels voor no-show je hanteert en bepaal voor jezelf hoe je hier nu mee omgaat. Als FVB adviseren wij geen kosten voor no-show in rekening te brengen aan cliënten die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door weg te blijven en op het laatste moment afzeggen. Vermeld op je website hoe je op dit moment met het afzeggen van afspraken omgaat.

Met vragen kun je terecht bij het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid, telefoonnummer (0800) 1351.

De keuze om afspraken af te zeggen blijft jouw eigen professionele afweging.
 

Alternatieven: bellen en beeldbellen
Nu het advies is om zoveel mogelijk fysiek contact te vermijden is een telefonisch consult wellicht een alternatief om een basis van de behandelrelatie in stand te houden. Beeldbellen kan ook, maar let er wel op dat je dit alleen op beveiligde wijze doet. Skypen en Facetimen bijvoorbeeld zijn onder de AVG niet toegestaan. Het coronavirus gaat niet boven wetten als de AVG en de WGBO. 

Er bestaat geen duidelijke landelijke visie over welke programma's wel veilig zijn. Hier kun je een lijst vinden met de voor- en nadelen van Skype en 13 andere programma’s voor videobellen. Hieronder noemen we een aantal programma’s die je kunt gebruiken voor een videoconsult:

Kijk ook eens op Zorgvannu.nl. Daar zijn ook oplossingen te vinden die momenteel in de Corona crisis gratis worden aangeboden.


VVT Facebook groep
In de VVT-Facebook-groep delen vrijgevestigde vaktherapeuten hoe ze omgaan met de nieuwe richtlijen en de communicatie met hun cliënten. 
 

Hulp voor jou als ondernemer
Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers die last ondervinden omdat mensen thuisblijven of omdat de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kun je opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.

Zie ook: coronavirus
Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht