Coronavirus: relevante informatie voor jou als vaktherapeut

29 maart 2020

Voor de meest actuele informatie klik hier


Vaktherapie is reguliere zorg

Vaktherapeuten werken op verschillende plekken in de zorg: van verpleeghuis, volwassen GGZ tot vrijgevestigde in de jeugdhulp. De zorg hoort tot de vitale beroepen.

Professionals zullen de komende tijd door de coronacrisis op een andere manier zorg verlenen of op een andere plek werkzaam zijn omdat dat nodig is. Dit vraagt om ruimte en soepelheid in de verantwoording. Het Rijk is bereid dit te ondersteunen, waar dat nodig en mogelijk is.
 

Welke richtlijn moet je als vaktherapeut hanteren?

Als FVB hanteren we de richtlijnen van de overheid en adviseren we onze leden dit ook te doen. Het advies is om fysiek contact zoveel mogelijk te vermijden. Dit houdt het volgende in:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis.
 • Ga alleen naar buiten voor werk wanneer je niet thuis kunt werken. 
 • Werk dus voor zover dit mogelijk is vanuit huis. Is dit niet mogelik, spreid dan de werktijden zoveel mogelijk zodat niet iedereen tegelijk aanwezig is.
 • Alle bijeenkomsten zijn op dit moment verboden. 
 • Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van anderen..
 • Geen handen schudden.
 • Was regelmatig je handen.
 • Blijf thuis bij neusverkoudheid, hoesten, kuchen, keelpijn of koorts en vermijd sociaal contact.
 • Nies en hoest in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Kwetsbare personen: vermijd het openbaar vervoer en vermijd groepen.

Hanteer deze richtlijnen ook in je praktijkruimte en attendeer cliënten hierop. Ons advies is dit ook te vermelden op je website. Op de website van de rijksoverheid kun je posters en banners downloaden die je hiervoor kunt gebruiken. 

Hetzelfde geldt voor het afzeggen van afspraken: houd je aan de actuele aanwijzingen van het RIVM en adviseer cliënten om dit ook te doen. Bekijk welke regels voor no-show je hanteert en bepaal voor jezelf hoe je hier nu mee omgaat. Als FVB adviseren wij geen kosten voor no-show in rekening te brengen aan cliënten die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door weg te blijven en op het laatste moment afzeggen. Vermeld op je website hoe je op dit moment met het afzeggen van afspraken omgaat. 

De keuze om zelf afspraken wel of niet af te zeggen blijft jouw eigen professionele afweging.

Hier kun je informatie vinden van de rijksoverheid over persoonlijke beschermingsmaatregelen die buiten het ziekenhuis gelden. 
 

Alternatieven: bellen en beeldbellen

Het advies is om fysiek contact zoveel mogelijk te vermijden.Een telefonisch consult  kan dan een alternatief zijn om zo toch een basis van de behandelrelatie in stand te houden.

Beeldbellen kan ook, maar let er wel op dat je dit alleen op beveiligde wijze doet. Skypen en Facetimen bijvoorbeeld zijn onder de AVG niet toegestaan. Het coronavirus gaat niet boven wetten als de AVG en de WGBO, deze blijven gewoon gelden.

Hier kun je meer informatie vinden van de Autoriteit Persoonsgegevens over veilig thuiswerken in tijden van corona

Er bestaat geen duidelijke landelijke visie over welke programma's wel veilig zijn. Hier kun je een lijst vinden met de voor- en nadelen van Skype en 13 andere programma’s voor videobellen. Hieronder geven we een aantal programma’s die je kunt gebruiken voor een videoconsult:

Physitrack
Therapieland
ZOOM (alleen de betaalde versie)
Webcamconsult
Facetalk
Zaurus
Tinyeye


Tip:

Kijk ook eens op Zorgvannu.nl. Hier zijn bovendien ook oplossingen te vinden die momenteel gratis worden aangeboden.
 

Vergoedingen voor behandeling op afstand

De regiebehandelaar gaat over de declaraties in het DBC. Er is nog geen duidelijkheid over vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Verzekeraars kunnen hun eigen regels hierin stellen. 

De RBCZ (koepelregister van alternatieve beroepsorganisaties) communiceert hier het volgende over: 

"In de algemene voorwaarden van VGZ die we hebben geraadpleegd over de voorwaarden die gelden bij het vergoeden van onze zorg, wordt alleen gesproken over het vergoeden van een ‘consult’. Er wordt niets gezegd over de vorm waarin het consult moet worden gegeven. Het volgende zou daarom voor dit moment als richtinggevend kunnen worden meegegeven: 

Als het consult digitaal gegeven kan worden met dezelfde kwaliteit en hetzelfde effect als een face-to-face consult, kun je dit o.i. gewoon als een normaal consult op de nota vermelden. Of dezelfde kwaliteit en hetzelfde effect kunnen worden gehaald is altijd een afweging van de therapeut zelf. Als tot digitaal consult wordt besloten, raadpleeg dan wel de site van de Autoriteit Persoonsgegevens over dit onderwerp.

Tenslotte: de vraag of geleverde zorg wordt vergoed, is uiteindelijk geen zaak van de therapeut, maar van cliënt en verzekeraar. Er is dus niets op tegen om de cliënt te adviseren daar zijn verzekeraar over te raadplegen."
 

Werk je met jeugd? 

Kijk dan op de website van het Nederlands Jeugdinstituut. Zij informeren niet alleen jou als professional, maar ook kinderen, ouders en opvoeders over de coronacrisis en de gevolgen ervan.  

Van zorgaanbieders wordt verwacht dat zij zich inspannen om de professionele inzet zo goed mogelijk te benutten (binnen hun organisatie dan wel op andere plaatsen waar de acute behoeften bestaat), en daarmee de eventuele omzetdaling te beperken.
Door vraaguitval zal de omvang van zorg en ondersteuning tijdelijk feitelijk afwijken van de normale situatie. Het is nu van belang dat de financiering van de omzet onverminderd plaatsvindt, zoals die contractueel overeengekomen was dan wel een zo goed mogelijke inschatting daarvan. Overigens kunnen aanbieders van cruciale jeugdzorg die in liquiditeitsproblemen komen, ook gebruik maken van de subsidieregeling ‘continuïteit cruciale jeugdzorg’ en zich melden bij de Jeugdautoriteit. Lees meer bij de VNG.


Ben je in loondienst?

Als FVB zijn we aangesloten bij de FBZ, de vakbond voor zorgprofessionals. Zij hebben een overzicht gepubliceerd met de meest gestelde vragen van zorgprofessionals rond de coronacrisis en de antwoorden hierop. Deze informatie is gebaseerd op wetgeving en jurisprudentie. Het gaat hierbij over vragen als

 • Moet je meewerken aan medisch onderzoek naar mogelijke besmetting met het coronavirus?
 • Kan jouw werkgever je verplichten op een andere afdeling te werken?
 • Hoe zit het met loondoorbetaling als je in quarantaine moet? 

Niet op elke vraag is altijd een pasklaar antwoord te geven: dit hangt soms af van de ernst van de situatie en de specifieke omstandigheden waarin de vraag zich voordoet. Dit overzicht helpt je op weg en zal in de loop van de tijd uitgebreid worden. Het is daarnaast handig de cao die voor jou geldt bij de hand te hebben. Soms is er een gratis app met de cao. 
 

Heb je een eigen praktijk?

In de VVT-Facebook-groep delen vrijgevestigde vaktherapeuten hoe ze omgaan met de nieuwe richtlijnen en de communicatie met hun cliënten. Maak hier vooral gebruik van! Let op: dit is een besloten groep die alleen toegankelijk is voor vaktherapeuten die lid zijn van een beroepsvereniging die bij ons als FVB is aangesloten. 

De ministeries van VWS en Justitie en Veiligheid en de VNG hebben afspraken gemaakt over het waarborgen van financiële zekerheid van zorgaanbieders binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet.

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van die maatregelen. Ben je als ondernemend vaktherapeut ook werkgever, dat is er de regeling NOW.  Werkgevers kunnen werktijdverkorting aanvragen.
Je kan kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt Econimosche Zaken de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers die last ondervinden omdat mensen thuisblijven of omdat de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kun je opvragen bij het corona-loket van de Kamer van Koophandel.
 

Heb je vragen over het coronavirus?

Kijk op de website van de overheid of bel het publieksinformatienummer: (800) 1351.
 

Zie ook: coronavirus
Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht