Richtlijn ggz en COVID-19 (corona)

02 april 2020

De geestelijke gezondheidszorg heeft een eigen specifieke richtlijn ggz en COVID-19 (corona) opgesteld om de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) onder patiënten en zorgprofessionals in de ggz zoveel mogelijk te voorkomen. Enerzijds gaat de richtlijn over het omgaan met patiënten die daadwerkelijk besmet zijn of daarvan verdacht worden. Anderzijds gaat het over het aanpassen van de psychiatrische en psychologische zorg en behandeling.

Het doel van deze richtlijn is in de eerste plaats dat besmetting met het COVID-19 virus wordt voorkomen en dat daar waar besmetting aan de orde is, de noodzakelijke zorg wordt verleend. In de klinische situatie is aandacht voor het voorkomen van uitbreiding op de afdeling. Daarnaast is het doel dat de psychiatrische zorg en behandeling zoveel als mogelijk in aangepaste vorm voortgang vindt. Ook wordt er aandacht besteed aan het verantwoord inzetten van personeel en hoe om te gaan met risicogroepen of gezondheidsklachten van medewerkers of verdenking van besmetting bij een personeelslid.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht