Het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie stelt zich voor met een innovatieve jeugdinterventie

03 april 2017

Vaktherapeuten muziek en vaktherapeuten beeldend hebben in 2016 de methode Affectregulerende Vatherapie (ArVt) beschreven. De interventie heeft tot doel het verbeteren van het functioneren van jeugdigen van 6 tot en met 18 jaar met ontwikkelings-, gedrags- en/ of psychiatrische problemen en het ondersteunen van ouders. De methode ArVt biedt heldere uitleg richting verwijzers, ouders van cliënten en collega's over de fasering, de mentaliserende houding van de vaktherapeut en de improviserende inzet van materialen en werkvormen.  Dit geeft samen met de beschreven co-regulatietechnieken inzicht in de werkzame elementen van deze vorm van ervaringsgerichte therapie. In specialistische kinder- en jeugd GGZ en in zorg voor LVB Kind en Jeugd wordt de behandelmethode succesvol toegepast bij problematische gehechtheid, ADHD, ASS, LVB en stabilisatie bij trauma.

De methode is met grote interesse ontvangen in multidisciplinaire behandelteams en door ervaren collega-vaktherapeuten. Er zijn landelijk al zo’n 75 vaktherapeuten die de training Affectregulerende Vaktherapie hebben gevolgd. Ook is de methode internationaal gepresenteerd op de Conference Mentalizing in Arts Therapies, 2016 en Child Psychiatry conference, 2017 in de Verenigde Staten.

De methode is in eerste instantie beschreven voor zowel vaktherapiediscipline muziek als beeldend. Een beschrijving voor de vaktherapiedisciplines drama, dans en pmt volgt nog. Verschillende hogescholen (HAN, HU en Stenden) voeren deelonderzoeken uit in opdracht van het FVB Kennisnetwerk ArVt om de methode verder te ontwikkelen. De eerste stappen richting effectonderzoek zijn gezet met promotieonderzoeken en een pilot van de Klankbordgroep Effectmeting Vaktherapie van de FVB.

De methode is geschreven onder begeleiding van de FVB-commissie Product- en Module Ontwikkeling (CPMO) en doorontwikkeld door het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie. Aanmelding bij  NJI, Vilans en Trimbos wordt voorbereid.

Wil je meer weten? Inhoudelijke informatie over de methode  en informatie over scholing is te vinden op  www.affectregulerendevaktherapie.nl.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht