Nieuw verschenen interventiebeschrijving: Trauma-Focused Art Therapy

20 april 2020

In de Databank Vaktherapie is de nieuw verschenen interventiebeschrijving Trauma-Focused Art Therapy te vinden. Het gaat hierbij om individuele, poliklinische beeldende therapie die zich richt op het verminderen van PTSS-klachten (zoals vermijding, arousal en herbeleving) en het versterken van het zelfvertrouwen en het gevoel van controle bij volwassenen met PTSS.

PTSS wordt gekenmerkt door aanhoudende klachten van vermijding, arousal (verhoogde prikkelbaarheid) en herbeleving. Ook kunnen klachten ontstaan in de vorm van emotionele gevoelloosheid zoals emotional numbing en alexithymia. Bovendien veroorzaakt de stoornis lijdensdruk of beperkingen in het sociaal of beroepsmatig functioneren of het functioneren op andere belangrijke terreinen.

Herbelevingen van traumatische ervaringen (flashbacks en nachtmerries) zijn zintuiglijk en meestal visueel. Deze herinneringen komen ongecontroleerd, zijn emotioneel, angstig en vaak zo levensecht alsof ze in werkelijkheid opnieuw worden beleefd. Door de overheersende rol van beelden en fysieke gewaarwordingen, lijken traumatische herinneringen op de herinneringen van jonge kinderen. Vaak schieten woorden te kort en zijn er (nog) geen woorden voor de ervaringen en herinneringen.

Ongeveer 4 op de 5 mensen in Nederland maken in het leven een of meer schokkende gebeurtenissen mee, zoals geweld, verkrachting, incest, oorlogservaringen, martelingen, verkeersongelukken, branden en rampen. Zeven tot 10 procent van hen ontwikkelt naar aanleiding daarvan een posttraumatische stressstoornis. Ongeveer 1,3 miljoen mensen in Nederland hebben dus ooit te kampen met PTSS.

De interventie beschrijft hoe de cliënt door het beeldend werken meer kan ontspannen en minder arousal ervaart. Geleidelijk krijgt de cliënt door het beeldend werken toegang tot traumatische herinneringen en emoties. Hij kan de herinneringen en emoties uiten en vormgeven in beeldend werk en een nieuwe ordening aanbrengen hierin. De cliënt ervaart hierdoor een groter gevoel van (emotionele) controle en heeft meer zelfvertrouwen en een groter gevoel van eigenwaarde.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht