Wat doet de FVB voor jou tijdens de coronacrisis als je in loondienst bent?

30 april 2020

Ben je in loondienst, dan heb je natuurlijk te maken met je werkgever. Maar als FVB komen we ook op voor jouw belangen als vaktherapeut. 
 

FBZ

FBZ is de vakbond voor zorgprofessionals waar wij als FVB bij zijn aangesloten samen met 22 andere beroepsverenigingen. Zij komen namens ons op voor jouw belangen. Wij hebben wekelijks contact met FBZ over signalen die bij ons binnenkomen van vaktherapeuten die werken in instellingen als ziekenhuizen, ggz-instellingen, VVT-instellingen en jeugdzorginstellingen. Het gaat hierbij voornamelijk om arbeidsrechtelijke punten en vragen. Een overzicht van deze vragen kun je op de FBZ-website vinden. Het FBZ-bestuur heeft regelmatig overleg met het ministerie van VWS over deze onderwerpen. 

Kijk hier voor de brief die FBZ samen met andere vakbonden heeft gestuurd aan de werkgevers in de jeugdzorg om afspraken te maken over werkdruk, werkbelasting en persoonlijke beschermingsmiddelen vanwege de coronacrisis.

En kijk hier voor de brandbrief van FBZ aan de ministers De Jonge en Van Rijn van VWS op basis van de signalen die FBZ ontvangt van zorgprofessionals en aangesloten beroepsverenigingen. Het gaat hierbij om drie zaken: naleving van de cao’s, zekerheid over financiering van de zorg en een helder beleid rondom persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
 

Samenwerkende beroepsorganisaties Jeugdhulp

We hebben als FVB wekelijks contact met de samenwerkende beroepsorganisaties Jeugdhulp gekoppeld aan de Stuurgroep Zorg voor de Jeugd. Hierbij gaat het vooral om inhoudelijke zaken zoals afwegingskaders voor wel of geen face-to-face contact en maatwerk bij het opstarten. Maar ook zaken als het testen van zorgprofessionals buiten de ziekenhuizen en voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen komen hier aan de orde. 
 

Richtlijn ggz en corona samenwerkende beroeps-, branche- en cliëntenorganisatie in Akwa GGZ

Deze richtlijn geldt voor ggz-instellingen en vrijgevestigde een- of meermanspraktijken. Het gaat hierbij om extramurale zorg van vrijgevestigde praktijken en instellingen en intramurale ggz. Dit is een uitwerking van de RIVM-richtlijnen specifiek voor de ggz.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht