Verandering NZa Beroepentabel 2018 heeft geen gevolgen voor vaktherapeuten

09 mei 2017

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft besloten het onderscheid tussen  ondersteunende en tijdschrijvende beroepen in de beroepentabel te laten vervallen. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor vaktherapeuten die binnen de dbc's tijd mogen schrijven.

De beroepentabel geeft aan welke beroepen in de generalistische basis-ggz, de forensische zorg en de gespecialiseerde ggz tijd mogen schrijven op een zorgprestatie (dbc’s, dbbc of basis-ggz prestatie). De tijd op de db(b)c is een bepalende factor voor het tarief van de db(b)c. Daarnaast zijn ondersteunende beroepen aangemerkt die via een opslag in het tarief worden gefinancierd. Naar aanleiding van marktontwikkelingen en bezwaarzaken ziet de NZa zich genoodzaakt tot een fundamentele herbezinning op de (gewenste) rol en invulling van de beroepentabel binnen de bekostiging van de ggz en fz. Als tussenstap heeft de NZa besloten om per 2018 het onderscheid tussen tijdschrijvende en ondersteunende beroepen op te heffen. Dit vanwege actuele ongewenste effecten in de praktijk (gebrek aan prikkel tot taakdelegatie en doelmatigheid), het falen van de beroepentabel als kwaliteitswaarborg en juridische kwetsbaarheid van de huidige regelgeving.

Je kunt hier het bericht van NZa hierover lezen. 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht