Ledenraadpleging 8 december 2020 en 6 januari 2021

04 december 2020

Graag willen we de aankomende ledenpeilingen opnieuw bij jullie onder de aandacht brengen.

Binnen de federatie vaktherapeutische beroepen zijn veel ontwikkelingen gaande. Zo blijven we werken aan een sterke positionering van ons vakgebied in verschillende facetten van de gezondheidszorg. Het erkennen van onze afzonderlijke beroepen blijft een belangrijk speerpunt waar we aandacht aan blijven schenken binnen de FVB. Onlangs hebben we samen met de overige vaktherapeutische beroepsverenigingen Hennie Zoontjes aangenomen als manager externe betrekkingen. Sinds zijn aanstelling zijn onze beroepen al ter sprake gebracht door SP en GroenLinks in de Tweede Kamer en staan we op de lijst essentiële beroepen voor voorrang bij coronatests.

Om een manager externe betrekkingen te kunnen bekostigen zijn echter keuzes nodig; Beleids- maar ook financiële keuzes. Samen met alle voorzitters van alle beroepsverenigingen onder de FVB hebben we afgesproken dat we die keuzes niet als besturen willen maken zonder expliciet jullie als leden te raadplegen. Daarom zullen we deze en volgende maand online ledenpeilingen en een ledenraadpleging beleggen. 

Deze avonden zullen plaatsvinden op dinsdag 8 december 2020 van 19.30-21.00 en woensdag 6 januari 2021 van 20.00-21.30. Op de eerste avond organiseren we een ledenraadpleging. Tot nu toe hebben we hier weinig aanmeldingen voor ontvangen. We willen benadrukken dat deze bespreking direct van invloed is op onze contributie aan de FVB en de NVvMT. Het is dus heel belangrijk dat je deze kans aangrijpt om je stem te laten horen! Verder zijn de avonden identiek qua opzet. We willen zo veel mogelijk leden de kans geven om ideeën, vragen en bezwaren in te brengen. Meld je dus a.u.b. snel aan door een mail te sturen naar secretaris@nvvmt.nl en vermeld hierbij op welke datum je aanwezig kunt zijn. Het aantal leden dat kan deelnemen is beperkt tot 100 per avond.

Zie ook: nieuws
Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht