Cao VVT: ledenraadpleging over eindbod werkgevers

17 november 2016

Na een aantal maanden onderhandelen over een nieuwe Cao VVT hebben de werkgevers in oktober 2016 een eindbieding gedaan. Er zijn vier werknemersorganisaties betrokken bij de Cao VVT. Deze gaan elk op eigen wijze met deze eindbieding om: FBZ onderhandelt onder andere names de FVB en beschouwt het als een eindbod en heeft dit inmiddels aan de achterban voorgelegd. CNV en NU’91 leggen het als onderhandelaarsakkoord met een positief stemadvies aan hun achterban voor. FNV kan zich er niet in vinden en start een actietraject. 

Belangrijkste punten

  • De cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 april 2016 en loopt tot en met 31 maart 2018.
  • Een structurele loonsverhoging van 1,65%.
  • Twee eenmalige uitkeringen van in totaal 2,4%.
  • Toegroei naar een volledige eindejaarsuitkering van 5,7% naar 8,33%.
  • Bijzondere gebeurtenissen (rouw, trouw, bezoek (tand)arts) hoeft de werknemer voortaan niet meer uit het verlofmandje te halen en wordt apart in de cao opgenomen. 
  • Werknemers leveren 21,6 uur verlof in: 7,2 uur om het bijzonder verlof te financieren en 14,4 uur om de toegroei naar een volledige eindejaarsuitkering deels te financieren. 
  • Voor werknemers met onregelmatigheidstoeslag (ORT) is een afspraak gemaakt over doorbetaling ORT tijdens vakantie, zowel voor het verleden als het heden.
  • Afspraken over scholing/ontwikkeling, pensioenaftopping, sociaal plan, professionele statuten, vermindering van regeldruk en FWG VVT.

Behaalde punten uit inzet van FBZ 
Onderhandelaars arbeidsvoorwaarden van FBZ zeggen hierover: "Op een flink aantal andere punten uit de inzet van FBZ is resultaat geboekt, zoals scholing/ontwikkeling, pensioenaftopping, sociaal plan, professionele statuten, vermindering van regeldruk en FWG VVT. Maar werknemers leveren wel structureel 21,6 uur verlof in. Om die reden is de bieding van de werkgevers voor FBZ een eindbod waarover de achterban zich kan uitspreken. Langer onderhandelen of verdere acties vanuit FBZ zouden naar onze verwachting geen andere uitkomst opgeleverd hebben dan het voorliggende eindbod. Daarmee is dit voor FBZ het maximaal haalbare resultaat in een sector waar de zorgverlening en de werkgelegenheid door stelselherzieningen en bezuinigingen onder druk staat."

Lees hier het volledige eindbod van de werkgevers aan FBZ. Met CNV en NU'91 is een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de nieuwe cao.

Zie ook: Cao, cao VVT
Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht