Nieuw verschenen interventiebeschrijving: individuele dramatherapie 'Developmental Transformations' voor volwassenen met autonomieproblematiek om zelfsturend vermogen te ontwikkelen of vergroten

17 december 2020

Autonomieproblematiek is een klachtoverstijgende problematiek en blijkt als transdiagnostische factor nauw verbonden met een variëteit aan psychische stoornissen en mildere vormen van psychische problematiek. Autonomieproblematiek kan leiden tot psychische klachten en stoornissen zoals angst-, stemmings-, eet-, en persoonlijkheidsstoornissen of houdt deze in stand. Hierdoor ontstaan er ongezonde patronen binnen relaties, vriendschappen en werk en lopen mensen daarin vast.

Deze dramatherapie-interventie richt zich middels de improvisatie methode 'Developmental Transformations' op het ontwikkelen van het zelfsturend vermogen.

De dramatherapeut stelt zich gedurende de gehele behandeling op als actieve medespeler en is zowel steunend als confronterend. De therapeut neemt de rol aan van een belichaamd speelobject. De therapeut wordt hierdoor het interactieve en vormbaar (projectie-)materiaal van de cliënt. Daarvoor sluit de therapeut aan bij de speelmogelijkheden van de cliënt en vervolgens probeert hij op basis van de beschreven voorbeeldinterventies de spelvrijheid binnen de improvisatie te vergroten.

Op de Databank Vaktherapie kun je deze interventie terugvinden.

 

 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht