Online sessie van Susan van Hooren 24 juni 2021: Spelen met het onverwachte: naar een theoretische basis van ervaringsgericht handelen.

03 juni 2021

Deze online sessie is de tweede in een reeks die we dit jaar organiseren voor jou als vaktherapeut omdat het FVB-congres vanwege de coronamaatregelen is komen te vervallen. Deze online sessie wordt verzorgd door Susan van Hooren, hoogleraar Vaktherapie.

Kenmerkend aan vaktherapeutische behandelingen is dat er ervarings- en handelingsgericht gewerkt wordt. Maar wat is een ervaring precies? En hoe kan dit verklaren waarom er effecten optreden? In deze online lezing gaat Susan van Hooren in op een theoretisch kader, te weten Predictive coding. Volgens Predictive coding kan een cliënt door verandering van de waarneming en/of door in actie te komen ervaringen opdoen waardoor verandering kan optreden in gedrag of gevoel. Het veranderen van waarneming en/of het aanzetten tot actie wordt vaak toegepast bij vaktherapeutische behandelingen. Daarom biedt deze theorie een kader om handelings- en ervaringsgericht werken verder te conceptualiseren en te onderbouwen. Door enkele experimenten wordt aangetoond hoe dit onderbouwd kan worden.

Deze gratis online sessie vindt plaats op donderdag 24 juni 2021. We starten om 19.30 uur en zullen rond 20.45 uur afronden. Wil je deelnemen aan deze sessie, dan kun je je hier aanmelden. De link om deel te nemen ontvang je na aanmelding (een of twee dagen voordat de sessie plaatsvindt). Deze online sessie zijn alleen toegankelijk voor leden van beroepsverenigingen die bij de FVB zijn aangesloten. 

Zoals gezegd, is deze online sessie de tweede in een reeks die we dit jaar organiseren voor jou als vaktherapeut omdat het FVB-congres vanwege de coronamaatregelen is komen te vervallen. De eerste sessie vond 19 mei 2021 plaats en ging over VakEffect. Deze sessie kun je hier terug kijken. 

Voor na de zomer staan de volgende online sessies op de agenda:

  • Digitaal profileren: hoe zorg je als vaktherapeut dat je digitaal goed vindbaar bent? Hoe kun je je digitaal profileren?
  • Lobbyen op lokaal niveau: hoe zorg je er als vaktherapeut voor dat je op lokaal niveau in beeld bent bij jouw stakeholders?
  • Transdiagnostische factoren en de werkingsmechanismen van vaktherapie. Aan de orde komen ook de uitkomsten van de enquête die de projectgroep GMVT heeft gehouden.

Houd de website hiervoor in de gaten!

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht