Fatsoenlijke tarieven in de jeugdhulp

21 juni 2021

In de jeugdhulp zien we op dit moment twee grote problemen. De gemeenten hebben te weinig geld voor de jeugdhulp en betalen zorgverleners te lage tarieven. En de zorginkoop is nodeloos ingewikkeld en hopeloos versnipperd per gemeente.  De wet maatschappelijk verantwoord inkopen jeugdhulp wil deze twee problemen oplossen maar naar inzicht van de FVB gaat deze wetgeving nog niet ver genoeg of slaat de verkeerde richting in. Op dit moment zien we onvoldoende waarborgen dat er fatsoenlijke tarieven komen. En het wetsvoorstel beoogt een vereenvoudiging van de zorginkoop door het verminderen van het aantal zorgaanbieders.

Visie FVB

De FVB wil fatsoenlijke tarieven voor de jeugdinstellingen waar onze leden in loondienst werken. Een aantal instellingen staan nu in het rood. Maar ook wil de FVB dat vrijgevestigde vaktherapeuten mee kunnen blijven dingen in de zorginkoop en niet op voorhand uitgesloten worden door de gemeenten. Tevens is het nog niet duidelijk in de wetgeving aan welke criteria fatsoenlijke tarieven moeten voldoen. Vandaar dat de FVB “een inbreng” heeft geleverd aan de Tweede Kamer, zodat Kamerleden kritische vragen kunnen stellen aan de staatssecretaris van VWS: zie bijlage. We houden jullie op de hoogte wanneer deze wetgeving wordt ingevoerd.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht