Achterban stemt in met onderhandelaarsresultaat nieuwe cao Gehandicaptenzorg

22 augustus 2017
De achterbannen van de cao-partijen hebben hun stem uitgebracht over het onderhandelaarsresultaat voor een nieuwe cao Gehandicaptenzorg. De instemming van de leden betekent dat de nieuwe cao een feit is en de afspraken geëffectueerd kunnen worden. De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2017 en loopt tot en met 31 maart 2019. De belangrijkste afspraken zijn:
  • In december 2017 ontvangen alle werknemers die op 1 december in dienst zijn, een eenmalige uitkering van 0,8% van het verdiende salaris in het jaar 2017.
  • Medewerkers die in de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2015 op onregelmatige tijdstippen hebben gewerkt, ontvangen een eenmalige uitkering ter compensatie van mogelijk ten onrechte niet uitgekeerde onregelmatigheidstoeslag (ORT) over verlofuren gedurende deze periode.
  • Werknemers kunnen zelf een individueel scholingsverzoek indienen. Cao-partijen ontwikkelen een handreiking voor het indienen van dit scholingsverzoek.
  • Werkgever en werknemer moeten voortaan jaarlijks met elkaar afspraken maken over de inzet van PBL-uren in het kader van duurzame inzetbaarheid. Daarnaast verkennen cao-partijen in het arbeidsmarktfonds voor de gehandicaptenzorg in hoeverre generatiebeleid verder kan bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers.
  • Vereenvoudiging van het functiewaarderingssysteem FWG. De datum van invoering van FWG Gehandicaptenzorg is gesteld op 1 april 2018. De overstap naar de eigen systeemvariant voor de gehandicaptenzorg betekent overigens niet dat dit leidt tot wijziging van bestaande functiebeschrijvingen en indelingen.
  • De maximumvergoeding voor leden van alle bij FBZ aangesloten beroepsverenigingen is verhoogd van 85 naar 100 euro per jaar.
Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht