NIEUW: Commissie Loondienst

11 november 2021

De commissie Loondienst is in het leven geroepen om leden die in loondienst werken bij te staan in het opkomen voor hun belangen als werknemer. Als commissie leveren vanuit de werkvloer input aan de directeur FVB met betrekking tot zaken die in de Algemene Vergadering van de FBZ (Vakbond voor Zorgprofessionals) aan de orde komen.

Taken die we op ons nemen:

  • · Ondersteuning bij vragen over Functiebeschrijving en inschaling in de FWG,
  • · Gesprekspartner FBZ inzake: CAO/sociaalplan, generieke ijkfunctie vaktherapie, speerpunten arbeidsvoorwaardenbeleid, en het leveren van CAO klankbordgroep leden,
  • · Ondersteuning & stimulering visieontwikkeling vaktherapeuten op actuele onderwerpen zoals bijv. het ZPM (Zorgprestatie model),
  • · Advies en ondersteuning bij re-integratie en ziekte,
  • · Bundelen en delen van kennis die van belang is voor werken in loondienst

We willen onze leden ondersteunen en van informatie voorzien om ook binnen hun eigen organisatie op beleidsniveaus meer zichtbaar te worden door bijv. een waardig gesprekspartner te worden/zijn, ondersteuning te bieden aan leden die lid zijn van de medezeggenschapscommissie van hun instelling. Maar ook in het meedenken hoe vaktherapie te profileren tijdens de week van vaktherapie.

Vragen over bovenstaande onderwerpen kunnen ons bereiken via loondienst@vaktherapie.nl

Net als de commissie VVT werkt de commissie Loondienst nauw samen met de belangenbehartigers van de verschillende verenigingen, de staffunctionarissen, het secretariaat en de directeur van de FVB.

Momenteel bestaat de commissie uit vier leden; Henk Aartsma (NVBT), Monique van Dijk (NVvMT), Dione Dijkman (NVDAT) en Mathijs Mulder (NVDT). Om een goede afspiegeling te zijn van de verschillende verenigingen zijn we nog op zoek naar leden uit de vereniging voor Speltherapie, de NVPMT, de PMKT en de NVV-AG. We kunnen pas succesvol zijn als we ons vanuit een collectief in kunnen zetten voor onze leden.

Tevens zijn we opzoek naar een actieve kring rondom de commissie die al in een vroeg stadium wil meedenken over hoe we onze belangen in loondienst het beste kunnen behartigen

Aanmelden kan via loondienst@vaktherapie.nl

Zie ook: loondienst
Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht