Nieuwe interventiebeschrijving over individuele beeldende therapie gericht op herstel van actorschap voor psychiatrische patiƫnten met een ontwrichtende verlieservaring

04 oktober 2017
Bij deze interventie gaat het om individuele beeldende therapie gericht op het herstel van actorschap voor psychiatrische patienten met een ontwrichtende verlieservaring. De interventie is beschreven door Tineke de Graaff. 
 
Een ontwrichtende verlieservaring kan een onderhoudende rol spelen bij psychiatrische problemen als verstoorde rouw, zingevingsproblematiek, een aanpassingsstoornis, een stemmingsstoornis of PTSS. Het kan gaan om verlies van een geliefde, van werk, van status, van lichamelijk functioneren of van vertrouwen in zichzelf of de omgeving. Als een dergelijk verlies het aanpassingsvermogen heeft overvraagd, kunnen de ervaringen niet worden begrepen en geordend. Hierdoor daalt de zelfwaardering en ontbreekt een gevoel van controle. Als mensen er dan niet in slagen om vorm te geven aan de eigen identiteit en die aan te passen aan de nieuwe omstandigheden, zullen ze zich daar slachtoffer van voelen. Dit leidt tot afname van actorschap, het vermogen richting te geven aan het eigen leven. Als gevolg van verlies van actorschap ontbreekt de voorwaarde voor psychologisch welbevinden, het vermogen om zin te geven aan het eigen leven door mogelijkheden te zien om te groeien als persoon en door betekenisvolle doelen te stellen, ook in confrontatie met negatieve of traumatische levensgebeurtenissen. Psychologisch welbevinden, ook wel mentale veerkracht, is een beschermende factor tegen het ontstaan van psychopathologie. 
 
Doel van de interventie is het herstel van het actorschap en verbetering van het psychologisch welbevinden. 

De volledige beschrijving is te vinden op de CPMO-website www.databankvaktherapie.nl

 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht