FVB presenteert Strategische Onderzoeksagenda voor de Vaktherapeutische Beroepen

05 oktober 2017

Dinsdag 3 oktober 2017 heeft Angeline Miedema, bestuursvoorzitter van de FVB, de Strategische Onderzoeksagenda voor de Vaktherapeutische Beroepen in ontvangst genomen.

Angeline Miedema (bestuursvoorzitter FVB, links) neemt de Strategische Onderzoeksagenda in ontvangst van René Benneker (voorzitter projectgroep Onderzoeksagenda).

De voorzitter van de projectgroep Onderzoeksagenda, René Benneker, bood deze aan. Deze onderzoeksagenda heeft tot doel de krachten te bundelen in het vaktherapeutisch onderzoek en samenhang te faciliteren. Daarnaast moet de onderzoeksagenda zichtbaar maken waar de lacunes en vooral ook de kansen liggen. Op deze manier stimuleert de agenda de wetenschappelijke ontwikkelingen in de vaktherapie.

De drie hoofdlijnen van de agenda zijn wetenschappelijk onderzoek naar:

  1. de effecten van vaktherapeutische interventies (reviews, meta-analyses en effectstudies),
  2. werkingsmechanismen en werkzame elementen van vaktherapeutische technieken en interventies en
  3. de betekenis van vaktherapeutische interventies volgens patiënten, naasten en zorgprofessionals.

Per hoofdlijn worden concrete doelen beschreven die in 2020 gerealiseerd moeten zijn. Hiermee gaan we als FVB aan de slag in samenwerking met het werkveld, lectoraten, hogescholen, universiteiten en kennisinstituten. Dit betekent overigens niet dat er nu nog geen wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt. Tijdens de presentatie van de Strategische Onderzoeksagenda hielden drie vaktherapeuten die op het punt staan te promoveren, een korte presentatie over hun promotieonderzoek.

In 2016 hebben we als FVB een projectgroep ingesteld met de opdracht om een strategische onderzoeksagenda op te stellen. De onderzoeksagenda is in eerste instantie gericht op de korte termijn tot en met 2020, op de geneeskundige GGZ (volwassenen) en op de vaktherapeutische beroepen beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie en psychomotorische therapie. Het domein van de vaktherapie is breder dan de GGZ en de doelgroep volwassenen. De agenda zullen we dan ook verder doorontwikkelen voor de overige doelgroepen (minderjarigen en ouderen) en disciplines (speltherapie en psychomotorische kindertherapie) en de andere werkgebieden.

Wij zullen de komende tijd regelmatig berichten over de ontwikkelingen op het gebied van de Strategische Onderzoeksagenda.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht