Susan van Hooren benoemd tot bijzonder hoogleraar Vaktherapie

05 oktober 2017

Het College van Bestuur van de Open Universiteit heeft Susan van Hooren benoemd tot bijzonder hoogleraar Vaktherapie. Het is binnen Nederland de eerste leerstoel die zich richt op fundamentele vraagstukken als werkingsmechanismen en effectiviteit van vaktherapeutische interventies. De bijzondere leerstoel is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Zuyd Hogeschool, waar Van Hooren de functie bekleedt van lector Kennisontwikkeling Vaktherapieën. De leerstoel heeft een omvang van 0,2 fte en een looptijd van vijf jaar.

20171003 Foto Susan van Hooren

Vanuit het praktijkveld komt er de laatste jaren steeds meer vraag naar fundamenteler onderzoek naar werkingsmechanismen en effectonderzoek. In november 2015 gaf minister Schippers in een brief aan dat vaktherapie onderdeel zal blijven van verzekerde zorg, maar dat ze wil dat in 2020 (potentiële) effecten van vaktherapie worden aangetoond met onderzoek. Tot op heden is er nog geen leerstoel of onderzoeksgroep binnen een universiteit die zich richt op de fundamentele vraagstukken als werkingsmechanismen en effectiviteit van vaktherapeutische interventies. Vandaar het initiatief van Zuyd hogeschool en de Open Universiteit om een bijzondere leerstoel Vaktherapie in te stellen.

De leerstoel Vaktherapie wordt ingebed in de vakgroep klinische psychologie van de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen. Leerstoelhouder Susan van Hooren zal onderzoek naar vaktherapeutische interventies initiëren en begeleiden. 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht