Zilveren Kruis schrapt vaktherapie voor jeugd uit de aanvullende verzekering

03 december 2021

De verzekeraar Zilveren Kruis heeft de psychosociale zorg voor de jeugd uit de aanvullende verzekering geschrapt. Dat geldt vanaf 1 januari 2022 ook voor de volgende disciplines vaktherapie: danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie en beeldende therapie. Het argument van Zilveren Kruis is dat deze hulp via de reguliere zorg in de Jeugdwet, dus bij gemeenten, geregeld moet worden. 
De Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) heeft hierover een brandbrief naar Zilveren Kruis gestuurd waarin we vragen om deze beslissing direct ongedaan te maken. Veel ouders zijn namelijk aanvullend verzekerd omdat dit type jeugdhulp niet vergoed wordt via de reguliere jeugdhulp of via de basisverzekering. Een grote groep jeugdigen komt niet in aanmerking voor de reguliere jeugdhulp van de gemeente. De ernst van de problematiek geeft hier (nog) geen aanleiding toe. Wel kunnen de zorgen van ouders of leerkrachten over de ontwikkeling van een kind dusdanig groot zijn dat hulp nodig is, ook om verergering van klachten te voorkomen.

Ouders en therapeuten zijn zonder overleg overvallen door de wijziging in de polisvoorwaarden. Op het moment dat deze therapieën niet meer vergoed worden uit het aanvullende pakket, draaien ouders zelf volledig op voor de kosten. Ouders met een lager inkomen kunnen dit niet betalen. Hiermee wordt een kans op preventieve en vroegtijdige aanpak van problemen gemist. Zonder behandeling zullen veel kinderen uiteindelijk in de reguliere jeugdzorg terecht komen, waardoor de zorgkosten uiteindelijk hoger zullen uitvallen. Voor meer informatie: zie de brief.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht