Cliënttevredenheidsonderzoek ook in te vullen vanaf één computer

21 november 2017

Het is mogelijk om de tevredenheidsenquête meerdere keren in te laten vullen op één computer. Het voordeel is dat je je cliënt na afloop van de behandeling ter plekke het cliënttevredenheidsonderzoek in kunt laten vullen vanaf jouw eigen computer. Kijk hier voor handige tips voor het laten invullen van het cliënttevredenheidsonderzoek! 
 

Waarom is het belangrijk om het cliënttevredenheidsonderzoek in te laten vullen?

We kunnen als FVB het cliënttevredenheidsonderzoek alleen overtuigend inzetten in onderhandelingen als we voldoende ingevulde tevredenheidsonderzoeken ontvangen. De huidige aantallen liggen op zo'n 50 tot 75 per jaar. Dit is minder dan 1%  van het geschatte aantal cliënten bij VVT-ers. Dit is te weinig om gewicht in de schaal te leggen. We doen daarom een dringend beroep op jou als VVT-er om deze uitkomsten te verhogen. 
 

Waarvoor is het cliënttevredenheidsonderzoek belangrijk?

Het cliënttevredenheidsonderzoek is een belangrijk middel om de waarde van vaktherapie aan te tonen bij zorgverzekeraars en bij gemeenten. Cliënttevredenheid is een van de aspecten waaruit blijkt dat vaktherapie werkzaam is. De cliënttevredenheid is daarmee van belang bij het bepalen of zorg wel of niet vergoed dient te worden. Daarnaast geeft het cliënttevredenheidsonderzoek jou feedback over de behandeling. Zo weet je als vaktherapeut waar je sterke kanten liggen en wat je kunt verbeteren.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht