Brandbrief aan Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJeugd)

21 november 2017

Als FVB hebben we een brandbrief gestuurd aan het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJeugd). Eind 2014 hebben we contact gezocht met  het SKJeugd over mogelijke samenwerking. Als FVB verwachtten we toen registratiedwang c.q. -drang. Het bestuur van het SKJeugd stond hier niet onwelwillend tegenover, maar ziet nog steeds geen ruimte om een eventuele samenwerking met de FVB en het Register Vaktherapie op te pakken. Inmiddels zien we als FVB dat de situatie voor vaktherapeuten een stuk nijpender is geworden. Met name gemeenten blijven  de eis stellen dat vaktherapeuten SKJ-geregistreerd moeten zijn als voorwaarde voor vergoeding van vaktherapie binnen een PGB of om voor contractering in aanmerking te komen. Dit ondanks het feit dat vaktherapeuten onder de tenzij-bepaling vallen.

Tot voor kort konden vaktherapeuten eenduidig teruggegeven dat ze zich helemaal niet konden registreren in het SKJeugd. Recent is de overgangsregeling bekend gemaakt voor het register jeugd- en gezinsprofessional van het Kwaliteitsregister Jeugd waarbij in de periode 2018-2019 elke hbo-opgeleide professional (inclusief vaktherapeuten) zich kan registreren, mits minimaal 1 jaar werkzaam in de jeugdhulp. Dit plaatst de vaktherapeuten in een nog complexere positie. Ook omdat vaktherapeuten die na 1 januari 2019 werkzaam willen worden in de jeugdhulp, zich niet meer kunnen registreren.

Als FVB doen we via deze brandbrief een dringende oproep aan het bestuur van het SKJeugd om met spoed te komen tot een samenwerking met de FVB en het Register Vaktherapie, bijvoorbeeld in de vorm van een eigen kamer voor vaktherapeuten binnen het Kwaliteitsregister.

De volledige brief kun je hier lezen. 

 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht