Samen actief voor een goede jeugdhulp

08 juni 2022

 Samen actief voor een goede jeugdhulp

 Online

Veel van jullie zijn werkzaam in de jeugdhulp, als vrijgevestigde of in loondienst. Jullie zullen gemerkt hebben dat het onrustig is op het gebied van de jeugdhulp. De staatsecretaris van Ooijen heeft onlangs zijn plannen voor de jeugdhulp bekend gemaakt. Plannen die risico’s maar ook kansen brengen voor de (vrijgevestigde) vaktherapie binnen de jeugdhulp. Denk hierbij aan reikwijdte, financiering en behandelingsduur van de jeugdhulp.

De FVB heeft zich tot nu toe actief en betrokken opgesteld in de discussie van de jeugdhulp samen met de andere zorgprofessionals, maar gezien de urgentie en impact van dit dossier is het goed om de in de jeugdhulp werkzame vaktherapeuten hier nog intensiever bij te betrekken.

We hebben als FVB jullie deskundigheid, netwerken en ambassadeurschap van de vaktherapie in de jeugdhulp hard nodig. We willen met een groep enthousiaste en betrokken vaktherapeuten aan de slag om de FVB te ondersteunen in de lobby in de jeugdhulp.

Vandaar dat er op een online bijeenkomst wordt georganiseerd waarin we de stand van zaken zullen toelichten en jullie willen vragen mee te denken in welke acties we de komende maanden kunnen en/of moeten uitzetten.

We zien jullie graag online* op 22 juni 2022 om 20:00.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht