Gezocht: nieuwe directeur voor de FVB

23 juni 2022

Je krijgt als nieuwe directeur alle ruimte om de aanjaag-, spin-in-het-web- en boegbeeldrol in onze organisatie op een eigentijdse manier in te vullen en de inhoudelijke/projectmatige ondersteuning verder op te bouwen, uiteraard in samenspraak met het DB en AB. De nieuwe directeur heeft de opdracht om de netwerkorganisatie samen met het AB verder door te ontwikkelen naar een vorm die past bij het nieuwe zorglandschap. Kern van de functie van directeur is de actieve advisering en ondersteunen-van het AB bij de besturing, governance, strategie en algemene beleids- en organisatieontwikkeling van FVB. De dynamiek van de organisatie vraagt een grote flexibiliteit in werkdagen, werktijden en werkwijze. De functie valt onder de hiërarchische aansturing door het DB. Binnen de FVB werken we hybride, waarbij face-to-face contact in een aantal situaties vereist is. Kortom: de FVB komt graag in contact met een inspirerende spelverdeler, dé verbindende schakel tussen de leden, interne stakeholders, ondersteuners en maatschappelijke partners. 

In de wervingsprocedure voor een nieuwe directeur laten we ons begeleiden door Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen gesprekken zijn met de selectiecommissie en met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen.

Interesse? De volledige profielschets vind je hier. De reactietermijn sluit op 1 september 2022.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht