FVB reageert op het Integraal Zorg Akkoord (IZA): vaktherapeuten zien dat het anders kan!

16 september 2022

Als FVB erkennen wij de noodzaak om samen te werken aan een eenvoudig en duurzaam zorglandschap waarin passende en betaalbare zorg bereikbaar is voor iedereen die dat nodig heeft. De uitvoering van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) zal vaktherapeuten zeker raken: vaktherapeuten zijn immers in vrijwel alle zorgdomeinen werkzaam (ggz, jeugdzorg, ouderenzorg, revalidatiezorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, verslavingszorg, ziekenhuiszorg en forensische zorg). Bij de totstandkoming van het IZA zijn wij niet betrokken geweest, net zomin als vele andere zorgprofessionals. Het IZA voorziet in een nadrukkelijke rol voor de beroepsverenigingen. Die rol pakken wij graag op. Wij vinden het daarom belangrijk aandacht te vragen voor een aantal zaken. Dit hebben we geformulieerd in een reactie op het IZA. De volledige reactie kun je hier vinden. De ambitie om de zorg radicaal simpel te organiseren ten behoeve van mensen in een kwetsbare periode in hun leven steunen wij van harte. Wij pleiten voor: niet praten maar doen!

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht