nieuwe functie-indeling voor Gehandicaptenzorg

30 januari 2018
In het najaar is de nieuwe Cao Gehandicaptenzorg vastgesteld. Een van de cao-afspraken is over te gaan op een vereenvoudigde en transparante vorm van functies indelen. FWG werkt daarom aan de ontwikkeling en invoering van FWG Gehandicaptenzorg. Dit gebeurt samen met vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers in de gehandicaptenzorg. FWG Gehandicaptenzorg wordt per 1 april 2018 ingevoerd en is gebaseerd op FWG 3.0. De onderliggende methodiek van FWG 3.0 blijft dus gehandhaafd. 

Naast een andere werkwijze voor het indelen van functies, hebben de cao-partijen de huidige cao-procedures voor toepassing van functiewaardering aangepast. Deze nieuwe afspraken, die per 1 april 2018 in werking treden, zijn aangepast aan het nieuwe systeem en moeten de procedures gebruiksvriendelijker te maken.

Meer informatie? Kijk op: https://www.fwg.nl/gehandicaptenzorg

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht