Lerende netwerken in de ggz

15 december 2022

In de ggz zijn verschillende formele en informele lerende netwerken actief waarin professionals, ervaringsdeskundigen en naasten samen ervaringen en inzichten met elkaar delen die leiden tot verbetering van kwaliteit van zorg. Lerende netwerken passen bij de ambitie van ‘een lerende ggz’ zoals nagestreefd door veldpartijen, politiek en overheid. Met het programma GGZ Netwerken biedt Akwa GGZ projectmatige, financiële en communicatieve ondersteuning aan lerende netwerken. Op de website ggznetwerken.nl kun je de netwerken  vinden die vanuit het programma ondersteund worden. GGZ Netwerken ondersteunt op dit moment de volgende netwerken:

  • Voorkomen verplichte zorg
  • Angst en Depressie
  • CGT bij Psychose
  • Dissociatieve stoornissen
  • Toegankelijke mentale gezondheidszorg
  • en een netwerk van kwaliteitsfunctionarissen

De netwerken worden ondersteund met het creëren van een eigen community, organiseren van meetings en delen van informatie. Op de website heeft elk netwerk een eigen pagina waarin onder andere het doel, de activiteiten, best practices, nuttige links en aanvullende informatie van het netwerk gedeeld worden. Hiermee heeft elk netwerk de mogelijkheid in- en extern te communiceren over activiteiten en uitkomsten. Zo kunnen via deze website ook andere organisaties, professionals, patiënten en naasten geïnspireerd worden en leren van de uitkomsten van deze lerende netwerken.

Zie ook: Akwa ggz
Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht