Wetswijziging: binnen zorg­instellingen niets besluiten over vakinhoud en beroepsontwikkeling zonder zorgverlener te betrekken

15 december 2022

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het initiatiefwetsvoorstel van Tielen (VVD) en Ellemeet (GroenLinks) dat zorgprofessionals meer wettelijke mogelijkheden biedt voor inspraak in het beleid van zorginstellingen.

De wet wijzigt artikel 3 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Met deze wijziging valt onder het begrip ‘goede zorg’ ook de invloed van zorgverleners op het primaire proces van zorgverlening en zorginhoudelijk beleid van de organisatie. Het uitgangspunt van de wijziging is dat binnen zorg­instellingen niks over de vakinhoud en beroepsontwikkeling van de zorgverlener wordt besloten, zonder deze daarbij te betrekken. Zorgverleners zouden allemaal vanuit hun eigen expertise mee moeten kunnen praten over het beleid dat de wijze waarop zij zorg verlenen raakt. Om goede zorg te verlenen is die professionele blik ook bij het maken van beleid essentieel. Met de nieuwe wet in de hand kun je als zorgprofessional dus zelf binnen jouw instelling aan de slag om invloed te claimen op het beleid. 

Zie ook: Wkkgz
Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht