Zorgstandaard Depressieve stoornissen beschikbaar

19 maart 2018

Depressieve stoornissen komen veel voor. Bijna 19 procent van de Nederlanders krijgt er ooit mee te maken. Hun dagelijks functioneren wordt erdoor beperkt en het zorgt voor hoge maatschappelijke kosten. Om de kwaliteit van zorg en ondersteuning bij depressieve stoornissen verder te verbeteren hebben professionals, patiënten en naasten de Zorgstandaard Depressieve stoornissen ontwikkeld in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. Ook als FVB hebben we geparticipeerd hierin. 

Deze nieuwe zorgstandaard maakt duidelijk wat de patiënt en zijn naaste van een zorgprofessional mogen verwachten. De zorgstandaard kun je makkelijk online te raadplegen in de database www.ggzstandaarden.nl.

De zorgstandaard beschrijft wat goede zorg inhoudt gedurende het hele zorgtraject: van preventie en vroegsignalering tot behandeling en nazorg. In onderstaande video vertelt prof. dr. Jan Spijker, psychiater en hoogleraar chronische depressie, waarin de zorgstandaard verder gaat dan de huidige Multidisciplinaire Richtlijn Depressie: “Een mooi voorbeeld vind ik dat er -  veel meer dan in de richtlijn - staat wat je moet doen als de zorg is afgerond. Wat je moet doen aan terugvalpreventie en hoe je dat doet.” 

Zie ook: depressie
Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht