Branche-onderzoek onder vaktherapeuten

19 april 2018

In samenwerking met de hogescholen hebben we het initiatief genomen om de omvang en het aanbod van de beroepsgroep in kaart te brengen. Als we dit  goed in beeld hebben, kunnen we vaktherapie beter op de kaart zetten, jullie als vaktherapeuten gerichter ondersteunen en vaktherapie toegankelijker maken voor een grotere groep cliënten. En hoe beter wij de beroepsgroep in beeld hebben, hoe sterker onze positie is bij besprekingen met verwijzers en financiers. Voor dit onderzoek hebben we een extern bureau ingehuurd. Via dit bureau ontvang je binnenkort een mail met de uitnodiging om deel te nemen aan dit onderzoek. We vragen je met klem om hieraan mee te werken: het is niet alleen van belang voor ons, maar ook voor jou!

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht