Zorgstandaard Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) is beschikbaar

04 juni 2018

De nieuwe Zorgstandaard SOLK biedt een maatstaf voor het minimaal vereiste kwaliteitsniveau van de zorg bij mensen met SOLK. Naast de inhoudelijke aspecten van zorg behandelt de zorgstandaard ook hoe de zorg georganiseerd moet zijn. Als FVB hebben we geparticipeerd in de totstandkoming van deze zorgstandaard. 

De zorgstandaard benadrukt: SOLK is een werkhypothese, geen diagnose. Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt dat lichaam en geest niet zijn te scheiden. Voor zowel zorgverleners als voor patiënten dient dit het uitgangspunt te zijn van de behandeling. 

De Zorgstandaard SOLK is opgesteld vanuit het perspectief van patiënten, actueel en zo veel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd. De standaard draagt eraan bij dat deze patiënten sneller (h)erkend worden en de goede behandeling krijgen, zonder een lang diagnostisch traject. Vroege onderkenning is belangrijk omdat vroeg ingrijpen de kans op snel herstel kan vergroten. 

Veel patiënten met SOLK voelen zich onbegrepen en niet serieus genomen door hun zorgverlener. Ze hebben het idee dat ze niet de juiste zorg krijgen. Ook zorgverleners ervaren het contact met deze patiënten regelmatig als moeizaam. Goede communicatie zal eraan bijdragen dat de patiënt als volwaardig partner met eigen verantwoordelijkheid in het zorgproces optreedt. 

Tegelijkertijd met de zorgstandaard wordt de eHealth toolbox Grip gelanceerd. Grip bestaat uit een set online tools die zorgverleners ondersteunt bij de diagnostiek, behandeling, monitoring en verwijzing van patiënten met SOLK. Meer informatie hierover is te vinden op www.gripopklachten.nl.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht