Hoofdlijnenakkoord geestelijke gezondheidszorg ondertekend

16 juli 2018

Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS en 12 partijen uit de geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein hebben het hoofdlijnenakkoord over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg getekend. Het hoofdlijnenakkoord ggz loopt van 2019 tot en met 2022. De partijen willen dat mensen de geestelijke gezondheidszorg krijgen die nodig is, afgestemd op hun behoefte. Er zijn daarom afspraken gemaakt en investeringen toegezegd om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden. 

GGZ Nederland is met name blij over afspraken om iets te doen aan het tekort aan personeel in de sector, het verminderen van regeldruk voor medewerkers en het bieden van  meer mogelijkheden voor beroepsgroepen zoals ervaringsdeskundigen, hbo psychologen en psychodiagnostisch werkers. Deze afspraken moeten bijdragen aan vermindering van wachttijden voor patiënten.

Ook afspraken over de aansluiting tussen zorg uit de Zorgverzekeringswet en zorg en ondersteuning in het sociaal domein moeten leiden tot  meer mogelijkheden voor patiënten en cliënten en betere samenwerking tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten.

Het hoofdlijnenakkoord ggz is gesloten door GGZ Nederland (GGZ NL), MIND Landelijk Platform (MIND), Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP), Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Federatie van Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen (P3NL), Platform MEERGGZ, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), InEen, vereniging voor eerstelijnsorganisaties, Federatie Opvang (FO), RIBW Alliantie, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De Vereniging Nederlandse Gemeenten zal op een later moment besluiten over het al dan niet aansluiten bij de bestuurlijke afspraken. De gemeenten willen eerst geld zien van het rijk omdat de uitvoering van de afspraken hun geld kost. 

Zie ook de reactie van GGZ Nederland op het akkoord en de samenvatting van het onderhandelaarsakkoord.

 

 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht