Vergeet je niet je contributie terug te vragen bij je werkgever?

20 september 2018

Als lid van jouw beroepsvereniging kun je een deel van de contributie die je betaalt terugvragen bij jouw werkgever. Omdat we als FVB zijn aangesloten bij de FBZ heeft de contributie de status van vakbondscontributie. Om in aanmerking te komen voor teruggave van de contributie over dit jaar, moet je dit zelf voor half november bij jouw werkgever kenbaar maken. 

Niet elke cao en werkgever heeft de teruggave op dezelfde manier geregeld. Kijk jouw cao hier dus op na. Vaak kan de contributie verrekend worden via het brutoloon. In de werkkostenregeling staat welke vergoedingen jouw werkgever onbelast mag verstrekken. 

Kijk in het overzicht wat er in jouw cao over de teruggave staat. Je kunt ook kijken bij de FAQ met antwoorden op veelgestelde vragen, bijvoorbeeld hoe je dit terug kunt vragen bij je werkgever en hoe de verrekening plaatsvindt.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht