Vaktherapie valt voorlopig onder verzekerde geneeskundige ggz

02 november 2015

Het Zorginstituut Nederland heeft onderzocht of vaktherapieën als ondersteunende behandeling in de geneeskundige GGZ voldoen aan het criterium ‘stand van de wetenschap en praktijk’ en wat het onderscheid met dagbesteding is. Inmiddels is het onderzoeksrapport ‘Vaktherapie en dagbesteding in de geneeskundige GGZ’ vastgesteld en gestuurd aan minister Schipper van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Binnen de geneeskundige GGZ kan vaktherapie alleen worden aangeboden als onderdeel van de multidisciplinaire behandeling van cliënten met een psychische stoornis. Hoewel vaktherapie en dagbesteding op het oog veel op elkaar lijken, is het onderscheid in de praktijk helder, volgens het onderzoeksrapport. Vaktherapie claimt een therapeutische (meer)waarde ten opzichte van behandeling zonder vaktherapie. Vaktherapie valt daarmee onder de te verzekeren prestatie ‘geneeskundige zorg’ waarop de norm ‘stand van de wetenschap en praktijk’ van toepassing is.

Het Zorginstituut constateert dat de effectiviteit van de verschillende vaktherapieën in het verleden onvoldoende is onderzocht. Toch wil het Zorginstituut op dit moment niet concluderen dat de klassieke vormen van vaktherapie niet tot de te verzekeren zorg behoren omdat zij niet zouden voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk. De reden hiervoor is onder meer dat de toepassing van vaktherapie in de geneeskundige GGZ een lange traditie kent en ook al heel lang bestaande praktijk is, ook internationaal. Er bestaat noch in Nederland noch internationaal een onderzoekscultuur in de vaktherapie. Daarom geeft het Zorginstituut de ruimte om op termijn het bewijs voor de effectiviteit van vaktherapie alsnog te leveren.

De FVB onderschrijft de urgentie om meer onderzoek te doen en zet daar ook op in. Het Zorginstituut adviseert de Hogescholen die vaktherapie doceren, vooral samenwerkingsovereenkomsten te sluiten met universiteiten om goed wetenschappelijk onderzoek te waarborgen.

Eerste moment van peiling zal in 2018 zijn, nadat de Generieke module Vaktherapieën is opgeleverd. Uiteindelijk doet het Zorginstituut over 5 jaar alsnog uitspraak over de effectiviteit van vaktherapie als ondersteunende behandeling in de geneeskundige GGZ. De klassieke vormen van vaktherapie kunnen voorlopig als onderdeel van de multidisciplinaire behandeling in het kader van de te verzekeren prestatie ‘geneeskundige zorg’ (Zvw) toegepast blijven. Dit geldt ook voor runningtherapie als deze wordt toegepast als onderdeel van psychomotorische therapie.

Zie de brief van Zorginstituut Nederland aan FVB en het rapport 'Vaktherapie en dagbesteding in de geneeskundige GGZ' inclusief de brief aan minister Schipper.

Zie ook: Vaktherapie
Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht