Oproep | Themanummer 2019: 'Naar een transdiagnostische visie op vaktherapie'

13 december 2018

Het Tijdschrift voor vaktherapie roept de lezers op om een bijdrage te leveren aan het themanummer in 2019: transdiagnostisch werken binnen de vaktherapie. 

Het gaat hierbij om vragen als

 • Wat betekent een transdiagnostische visie op de zorgvraag van cliënten voor het vaktherapeutische (be)handelen, de theorievorming en het onderzoek?
 • Hoe ziet transdiagnostisch behandelen er uit in de praktijk?
 • Hoe laten de verschillende soorten transdiagnostische factoren zich ordenen?
 • Welke onderliggende transdiagnostische visies zijn terug te vinden in de literatuur?
 • Hoe verhoudt de transdiagnostische visie zich tot het klassieke diagnose-specifieke werken?
 • Hoe is een transdiagnostische visie toe te passen bij verschillende doelgroepen, zoals volwassenen en jeugd?
 • En hoe kan zij worden ingezet in de verschillende werkvelden zoals de ggz en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of het onderwijs? 

Wij nodigen u uit om kritische, inspirerende, beschouwende of onderzoekssuggesties aan te leveren. Heeft u een idee voor een onderwerp? U bent van harte welkom!

Een bijdrage kan in de vorm van:

 • een onderzoeksartikel
 • een methodiekartikel
 • een ervaringsverhaal
 • een column

Kijk op deze link voor meer informatie over de procedure van artikelen.

De redactie van het Tijdschrift voor vaktherapie ontvangt uw suggestie voor een bijdrage graag voor 1 maart 2019 via tijdschrift@vaktherapie.nl. Dan is er voldoende tijd voor het schrijfproces!

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht