Handvat voor een regionale samenwerkingsagenda

19 januari 2017

De rapportage 'Psychische kwetsbaarheid, sociale inclusie en verbindende zorg - Handvat voor een regionale samenwerkingsagenda' wil een handvat bieden voor een regionale samenwerkingsagenda. 

Recent is een aantal ingrijpende transities ingezet in en rond de zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening/kwetsbaarheid met een regierol voor gemeenten en zorgverzekeraars. De transities moeten eraan bijdragen dat betrokkenen meer en betere ondersteuning krijgen bij hun persoonlijk en maatschappelijk herstel en meer mogelijkheden krijgen tot het leiden van een gezond, veilig, sociaal en maatschappelijk leven. Regionale samenwerking tussen zorgaanbieders, financiers, cliëntenorganisaties en andere maatschappelijke organisaties is cruciaal voor een goed verloop van de transities en voor het realiseren van deze doelstellingen.

Het handvat bestaat uit onder andere de volgende onderdelen:

  • Overzicht van onderwerpen en speerpunten van een agenda voor sociale inclusie
  • Overzicht van de stappen voor de organisatie, ontwikkeling en implementatie van de regionale samenwerkingsagenda
  • Methodiek voor lokale prevalentieschatting van het aantal mensen met een ernstige psychische aandoening.
Zie ook: transitie
Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht