Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling per 1 januari 2019 verplicht - laatste info

23 december 2018

Per 1 januari 2019 gaat de nieuwe Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling in. Werken met de verbeterde meldcode is vanaf 1 januari 2019 verplicht als je werkt in de gezondheidszorg, het onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp of justitie. Het hanteren van een afwegingskader is verplicht in de stappen 4 en 5 van de Meldcode

Ieder cluster van beroepsgroepen heeft een afwegingskader. Als FVB hebben we meegewerkt aan het afwegingskader voor het cluster pedagogen, psychologen, (psycho)therapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals. Als vaktherapeut val je onder het kopje (psycho)therapeuten. Het afwegingskader wordt onderdeel van de professionele standaarden, waaronder ook de beroepscode valt.

Het is belangrijk dat je de meldcode als vaktherapeut kent en hiernaar handelt. Daarom zijn er de afgelopen tijd zijn een aantal activiteiten georganiseerd: 

Het doel van de verbeterde Meldcode is slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd. Daarvoor is het nodig dat je als beroepskracht goed uit de voeten kunt met de Meldcode en dat je wanneer dat nodig is situaties van vermoedens van onveiligheid meldt bij Veilig Thuis.

Meer informatie over de meldcode en afwegingskaders kun je hier vinden. Het afwegingskader waar je als vaktherapeut onder valt kun je hier vinden. 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht