Richtlijnen

Er zijn richtlijnen waar je je als vrijgevestigde vaktherapeut aan moet houden. De commissie VVT heeft deze richtlijnen opgesteld ​om de kwaliteit van de vaktherapieën in een vrijgevestigde praktijk te waarborgen. Deze richtlijnen zijn zo opgesteld dat ze voldoen aan de eisen die zorgverzekeraars stellen als het gaat om het vergoeden van therapie. Hierbij zijn de criteria gevolgd die de Consumentenbond hanteert ten behoeve van onderzoek naar de kwaliteit van diverse behandelingen. Iedere vrijgevestigde vaktherapeut moet deze richtlijnen kennen en naleven. De informatie over de richtlijnen is alleen voor leden van de beroepsverenigingen beschikbaar. Ben je lid? Log dan in om alle informatie zichtbaar te krijgen. 

Deel dit via: