• Beeldende therapie
  • Vaktherapie
  • NVPMKT

opleiding

  1. Het bestuur van de FVB heeft juridisch laten onderzoeken wat mogelijkheden en regels zijn omtrent het kunnen stoppen van korte cursussen en opleidingen op hbo- en mbo-niveau met de benaming ‘Creatieve Therapie’. Daar is het volgende uitgekomen: creatieve therapie is geen beschermd beroep en ook de naam ‘creatieve therapie’ is niet wettelijk beschermd. De hbo-opleidingen hebben nooit stappen ondernomen om de opleidingsbenaming te beschermen door vastlegging. Dit betekent juridisch gezien dat niet alleen het beroep, maar ook de opleidingsnaam vrij is voor gebruik door iedereen die dat wil. De cursussen creatieve therapie bij bijvoorbeeld CIVAS worden niet aangeboden als zijnde mbo- of hbo-opleidingen, maar als opleidingen op mbo- en hbo-niveau. Op verzoek van ons als FVB is CIVAS bereid geweest de omschrijving van de cursus aan te passen aan ons tekstvoorstel. Verder is er niets tegen te doen. Ook therapie is een vrije en algemene benaming zolang het niet gebruikt wordt in de vorm van de titel van het beschermde beroep ‘Psychotherapeut’.