gemeenten

 1. 09 juli 2021
  Artikel over contractering jeugdhulp door gemeenten
  Als FVB zien we dat vrijgevestigde vaktherapeuten steeds vaker buiten de boot vallen als het gaat om een contract met de gemeenten voor het bieden van jeugdhulp. Samen met Zorg voor de jeugd maken we ons sterk om de positie van vrijgevestigden in het algemeen en daarmee ook vrijgevestigde vaktherapeuten te versterken. Op de website Hart voor de...
 2. 11 november 2020
  Om te gebruiken tijdens de Week van de Vaktherapie: infographic Vaktherapie in de jeugdhulp - hoe zet je als gemeente vaktherapie in
  De Week van de Vaktherapie is in volle gang. Fijn om te zien dat iedereen ook met de beperkingen die corona met zich meebrengt toch iets weet neer te zetten. Door vaktherapie op lokaal niveau en binnen instellingen meer bekendheid te geven versterken we onze positie. Misschien heb jij tijdens de Week van de Vaktherapie aandacht besteed aan...
 3. 16 juni 2020
  Inkoop van vaktherapie door gemeenten: factsheet met vraag en antwoord van de VNG
  Graag brengen we nog een keer het factsheet van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeeenten) onder de aandacht. In de praktijk blijken gemeenten de wet- en regelgeving niet altijd op de juiste manier toe te passen als het gaat om inkoop van vaktherapie in het kader van jeugdhulp. Hierdoor is het voor vaktherapeuten soms lastig om voet aan de...
 4. 24 september 2019
  Vaktherapie en inkoop jeugdhulp door gemeenten: factsheet VNG met vraag en antwoord beschikbaar
  In de praktijk blijken gemeenten de wet- en regelgeving niet altijd op de juiste manier toe te passen als het gaat om inkoop van vaktherapie in het kader van jeugdhulp. Hierdoor is het voor vaktherapeuten soms lastig om voet aan de grond te krijgen. Als FVB hebben we ons ingezet om hierover meer helderheid te creëeren richting...
 5. 08 maart 2018
  Petitie om knelpunten jeugdzorg op te lossen
  FBZ, CNV, FNV en Jeugdzorg Nederland zijn in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen samen een online petitie gestart om de knelpunten in de jeugdzorg aan te kaarten. Met deze actie willen ze duidelijk maken dat de aanbestedingswaanzin, werkdruk, focus op lage tarieven en de administratieve lasten het werkplezier van jeugdzorgprofessionals in...
 6. 30 januari 2018
  Patiƫnten niet tevreden over Wmo en jeugdzorg
  Patiënten zijn niet tevreden over de Wmo en de jeugdzorg. De toegang tot zorg en ondersteuning via de gemeente verloopt voor veel mensen moeizaam en de ondersteuning is lang niet altijd passend. Een kwart van de aanvragers van jeugdzorg krijgt die zelfs helemaal niet. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Patiëntenfederatie...