onderzoek

 1. 29 maart 2016
  Hevige stress in vroege jeugd laat schadelijke sporen na in DNA
  Uit onderzoek van het UMC Utrecht blijkt dat blootstelling aan hevige stress zoals emotionele verwaarlozing, fysiek of verbaal geweld in de vroege jeugd sporen nalaat in het DNA. Deze moleculaire veranderingen vergroten de kwetsbaarheid voor stress op volwassen leeftijd. Voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met psychische...
 2. 11 mei 2017
  Hogescholen bundelen onderzoek naar vaktherapie in Coƶperatie KenVaK
  De hogescholen Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Stenden Hogeschool en Zuyd Hogeschool hebben besloten om intensiever samen te werken op het gebied van vaktherapie. Hiertoe hebben ze de nieuwe Coöperatie KenVaK opgericht. Naar verwachting kunnen door deze vorm van samenwerking meer mensen met psychische problemen...
 3. 08 juni 2017
  Jeugdprofessionals gezocht voor onderzoek over effectieve interventies
  Voor het eerst wordt in Nederland grootschalig onderzoek gedaan naar de werkzame elementen van effectieve interventies voor de volgende problemen: angst, depressie, gedragsproblemen, ADHD, sociale weerbaarheid, opvoedonzekerheid en ernstige opvoedproblematiek. De uitkomsten van deze studies zijn vanaf 2019 beschikbaar voor alle professionals die...
 4. 13 juli 2017
  Onderzoek van NJi naar effectiviteit vaktherapie bij kinderen en jeugdigen
  Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft de resultaten van een eigen onafhankelijk onderzoek naar de effectiviteit van vaktherapie bij kinderen en jeugdigen gepubliceerd. We hebben als FVB met het NJI afgesproken dat als er onderzoek over het hoofd is
  gezien, we dit alsnog kunnen inbrengen en zij dit zullen beoordelen. We...
 5. 05 oktober 2017
  Susan van Hooren benoemd tot bijzonder hoogleraar Vaktherapie
  Het College van Bestuur van de Open Universiteit heeft Susan van Hooren benoemd tot bijzonder hoogleraar Vaktherapie. Het is binnen Nederland de eerste leerstoel die zich richt op fundamentele vraagstukken als werkingsmechanismen en effectiviteit van vaktherapeutische interventies. De bijzondere leerstoel is tot stand gekomen in nauwe...