CONO

  1. Het CONO (Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de GGZ) is midden jaren negentig opgericht. In het CONO waren de belangrijkste spelers op het gebied van beroepen en opleidingen vertegenwoordigd. Denk aan beroepsverenigingen, GGZ Nederland, zorgverzekeraars, opleidingsinstellingen en patiëntenorganisaties. Hierdoor fungeerde het CONO als belangrijk platform voor overleg en discussie tussen de verschillende partijen en als overlegpartner voor VWS. Het CONO heeft in 2014 zijn werkzaamheden beëindigd. Daarmee is een eind gekomen aan een periode van bijna twintig jaar waarin het CONO een belangrijke speler was op het gebied van beroepen en opleidingen in de ggz. De laatste jaren was het CONO vooral bekend vanwege haar rol in de toewijzing van subsidies voor opleidingsplaatsen gz-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut en verpleegkundig specialist GGZ. Vooral tussen 1995 en 2005 reikte de invloed van het CONO nog veel verder. Zo speelde het CONO een belangrijke rol bij het ontstaan van de gezondheidszorgpsycholoog als afzonderlijke beroep in het kader van de wet-BIG. Ook voor discussies over de verhouding tussen de verschillende psychologische beroepen (gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog) was het CONO een belangrijk platform. Verder was het CONO actief betrokken bij de vormgeving van de opleidingen voor de verschillende psychologische BIG-beroepen.