FBZ

 1. 10 oktober 2019
  Nieuwe cao Gehandicaptenzorg
  Werknemersorganisaties FBZ, FNV, CNV en NU’91 hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao met werkgeversorganisatie VGN. Als FVB zijn we aangesloten bij de FBZ. De FBZ behartigt de werknemersbelangen namens vaktherapeuten en andere (para)medische beroepsgroepen. Onderhandelaar Maaike Langerak over de nieuwe cao...
 2. 10 oktober 2019
  Cao-akkoord voor de jeugdzorg
  Als FVB zijn we aangesloten bij de FBZ. De FBZ behartigt de werknemersbelangen namens vaktherapeuten en andere (para)medische beroepsgroepen. Het gaat hierbij ook om de verschillende cao's waar je als vaktherapeut onder kunt vallen. FBZ heeft met de werkgeversdelegatie van Jeugdzorg Nederland gesproken over een nieuwe cao Jeugdzorg met...
 3. 17 september 2019
  FBZ roept werkgevers jeugdzorg op om goed werkgeverschap te tonen
  Als FVB voeren wij zelf geen cao-onderhandelingen. Dit doet de FBZ namens ons en de andere partijen die bij de FBZ zijn aangesloten. FBZ zet zich in voor goede arbeidsvoorwaarden zodat jij je als professional bezig kunt houden met de kern van je werk. Voor vaktherapeuten en andere professionals in de jeugdzorg gaat het hierbij om goede zorg voor...
 4. 28 augustus 2019
  Nieuwe cao ggz: de belangrijkste resultaten op een rijtje
  FBZ voert de cao-onderhandelingen namens ons als FVB en de 7 aangesloten beroepsverenigingen. FBZ heeft samen met FNV, CNV en NU’91 een onderhandelaarsakkoord bereikt met GGZ Nederland over een nieuwe cao ggz die loopt van 1 juni 2019 tot 1 december 2021. Omdat de oude cao per 1 juni 2019 afliep, zijn de cao-partijen in...
 5. 27 juni 2019
  Jeugdzorg: acties en landelijke staking 2 september 2019
  De vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn hebben 750 miljoen euro geëist om de tekorten in de jeugdzorg aan te vullen en 200 miljoen euro voor arbeidsvoorwaarden. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat niet in op het ultimatum van deze vakbonden. De minister liet weten dat...
 6. 27 juni 2019
  Nog weinig schot in overleg nieuwe cao GGZ
  FBZ voert namens ons de cao-onderhandelingen. De werknemersorganisaties zijn in het overleg met GGZ Nederland niets opgeschoten om tot een nieuwe cao GGZ te komen. De voorstellen van de werkgeversorganisatie leiden tot een verslechtering van het huidige arbeidsvoorwaardenpakket. FBZ heeft samen met de andere...
 7. 27 mei 2019
  Onderhandelingen cao GGZ: geen vliegende start
  Veel vaktherapeuten vallen onder de cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Deze cao loopt 1 juni 2019 af. Namens ons als FVB onderhandelt de FBZ samen met FNV Zorg & Welzijn, NU’91 en CNV Zorg & Welzijn over een nieuwe cao. Tijdens de eerste onderhandelingen hebben werkgeversorganisatie GGZ Nederland en de...
 8. 12 maart 2019
  FBZ: grote zorgen over cao Jeugdzorg
  Begin februari is het overleg gestart over een nieuwe cao Jeugdzorg tussen Jeugdzorg Nederland en de werknemersorganisaties FBZ, FNV en CNV. FBZ voert de onderhandelingen namens ons als FVB. Inzet van de werknemersorganisaties is: een salarisverhoging het terugdringen van de werkdruk binden/boeien het tegengaan van...
 9. 20 september 2018
  Vergeet je niet je contributie terug te vragen bij je werkgever?
  Als lid van jouw beroepsvereniging kun je een deel van de contributie die je betaalt terugvragen bij jouw werkgever. Omdat we als FVB zijn aangesloten bij de FBZ heeft de contributie de status van vakbondscontributie. Om in aanmerking te komen voor teruggave van de contributie over dit jaar, moet je dit zelf voor half november bij jouw werkgever...
 10. 22 augustus 2017
  Achterban stemt in met onderhandelaarsresultaat nieuwe cao Gehandicaptenzorg
  De achterbannen van de cao-partijen hebben hun stem uitgebracht over het onderhandelaarsresultaat voor een nieuwe cao Gehandicaptenzorg. De instemming van de leden betekent dat de nieuwe cao een feit is en de afspraken geëffectueerd kunnen worden. De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2017 en loopt tot en met...
 11. 13 juni 2017
  Akkoord bereikt over nieuwe cao Gehandicaptenzorg
  FBZ voert namens ons de cao-onderhandelingen. Samen met andere werknemersnemersorganisaties is een onderhandelaarsakkoord bereikt met werkgeversorganisatie VGN voor een nieuwe cao Gehandicaptenzorg. De vorige cao liep 31 december 2016 af. 

  Enkele belangrijke punten in het akkoord zijn: 
  • Een structurele...
 12. 09 februari 2017
  Overleg over nieuwe cao GGZ is gestart
  Het overleg voor een nieuwe cao GGZ is op 23 januari jl. gestart. FBZ voert namens ons als FVB en de andere aangesloten partijen deze gesprekken en de onderhandelingen. Samen met andere werknemersorganisaties heeft FBZ de gezamenlijke inzet voorafgaand aan dit gesprek neergelegd. Het gaat hierbij om het beperken van de werkdruk en de...