FBZ

 1. 09 februari 2017
  Overleg over nieuwe cao GGZ is gestart
  Het overleg voor een nieuwe cao GGZ is op 23 januari jl. gestart. FBZ voert namens ons als FVB en de andere aangesloten partijen deze gesprekken en de onderhandelingen. Samen met andere werknemersorganisaties heeft FBZ de gezamenlijke inzet voorafgaand aan dit gesprek neergelegd. Het gaat hierbij om het beperken van de werkdruk en de...
 2. 13 juni 2017
  Akkoord bereikt over nieuwe cao Gehandicaptenzorg
  FBZ voert namens ons de cao-onderhandelingen. Samen met andere werknemersnemersorganisaties is een onderhandelaarsakkoord bereikt met werkgeversorganisatie VGN voor een nieuwe cao Gehandicaptenzorg. De vorige cao liep 31 december 2016 af. 

  Enkele belangrijke punten in het akkoord zijn: 
  • Een structurele...
 3. 22 augustus 2017
  Achterban stemt in met onderhandelaarsresultaat nieuwe cao Gehandicaptenzorg
  De achterbannen van de cao-partijen hebben hun stem uitgebracht over het onderhandelaarsresultaat voor een nieuwe cao Gehandicaptenzorg. De instemming van de leden betekent dat de nieuwe cao een feit is en de afspraken geëffectueerd kunnen worden. De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2017 en loopt tot en met...
 4. 20 september 2018
  Vergeet je niet je contributie terug te vragen bij je werkgever?
  Als lid van jouw beroepsvereniging kun je een deel van de contributie die je betaalt terugvragen bij jouw werkgever. Omdat we als FVB zijn aangesloten bij de FBZ heeft de contributie de status van vakbondscontributie. Om in aanmerking te komen voor teruggave van de contributie over dit jaar, moet je dit zelf voor half november bij jouw werkgever...
 5. 12 maart 2019
  FBZ: grote zorgen over cao Jeugdzorg
  Begin februari is het overleg gestart over een nieuwe cao Jeugdzorg tussen Jeugdzorg Nederland en de werknemersorganisaties FBZ, FNV en CNV. FBZ voert de onderhandelingen namens ons als FVB. Inzet van de werknemersorganisaties is: een salarisverhoging het terugdringen van de werkdruk binden/boeien het tegengaan van...
 6. 27 mei 2019
  Onderhandelingen cao GGZ: geen vliegende start
  Veel vaktherapeuten vallen onder de cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Deze cao loopt 1 juni 2019 af. Namens ons als FVB onderhandelt de FBZ samen met FNV Zorg & Welzijn, NU’91 en CNV Zorg & Welzijn over een nieuwe cao. Tijdens de eerste onderhandelingen hebben werkgeversorganisatie GGZ Nederland en de...
 7. 27 juni 2019
  Jeugdzorg: acties en landelijke staking 2 september 2019
  De vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn hebben 750 miljoen euro geëist om de tekorten in de jeugdzorg aan te vullen en 200 miljoen euro voor arbeidsvoorwaarden. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat niet in op het ultimatum van deze vakbonden. De minister liet weten dat...
 8. 27 juni 2019
  Nog weinig schot in overleg nieuwe cao GGZ
  FBZ voert namens ons de cao-onderhandelingen. De werknemersorganisaties zijn in het overleg met GGZ Nederland niets opgeschoten om tot een nieuwe cao GGZ te komen. De voorstellen van de werkgeversorganisatie leiden tot een verslechtering van het huidige arbeidsvoorwaardenpakket. FBZ heeft samen met de andere...