• Beeldende therapie
  • Vaktherapie
  • NVPMKT

VVT

  1. Wil je hier getoond worden met je praktijk, ga dan naar 'Mijn profiel'. Hier kun je je praktijkgegevens en aanvullende informatie zoals je specialisme en doelgroep invullen en opslaan.

  2. Saskia Timmer (dramatherapeut) heeft een bedrijf dat zich volledig richt op social media, E-health en dergelijke. Zij biedt ook trainingen en workshops aan op dit gebied, zie www.changinghealthcare.nl. Zij heeft op diverse studiedagen presentaties gegeven en een e-book uitgegeven 'Je praktijk online': www.jepraktijkonline.nl. Als je op internet zoekt op 'training social media gratis' komen er veel gratis alternatieven te voorschijn. Verder besteden Sanne Marsé en Ankie van de Ven aandacht aan social media in hun training 'Vakkundig ondernemen voor vaktherapeuten'. Houd de agenda op de website in de gaten voor volgende trainingsdagen. De commissie VVT is bezig om met net startende ondernemers studiemiddagen te organiseren waar thema’s aan bod komen met betrekking tot het opzetten van een eigen praktijk.