CPMO

 1. 12 september 2022
  Schrijftraining voor interventiebeschrijving: van jouw praktijk naar publicatie
  Wil jij jouw, in de praktijk succesvolle behandelwerkwijze publiceren in de Databank Vaktherapie en op deze wijze jouw interventie delen met vakgenoten en meewerken aan professionalisering van jouw vakgebied? Meld je dan aan bij jouw beroepsvereniging voor een begeleid schrijftraject. De Commissie Product- en Module Ontwikkeling...
 2. 15 februari 2022
  Nieuwe productbeschrijving: Beeldende therapeutische observatie in het basisonderwijs ter verheldering van de zorg- en ondersteuningsbehoefte van de leerling.
  Nieuwe productbeschrijving: Beeldende therapeutische observatie in het basisonderwijs ter verheldering van de zorg- en ondersteuningsbehoefte van de leerling Er wordt beschreven op welke manier de therapeut van hulp kan zijn voor een leerling in het basisonderwijs die meer zorg en aandacht nodig heeft dan de overige leerlingen van de groep....
 3. 17 december 2020
  Nieuw verschenen: Affectregulerende vaktherapie drama ter vermindering van gedrags- en emotionele problemen bij kinderen van 4 t/m 12 jaar met problematische gehechtheid
  Affectregulerende vaktherapie drama (ArVTdrama) is gericht op het reguleren van affect, aandacht, gedrag en emoties. Affect is te definiëren als de verzameling van interne spanningen en niet afleesbare, onbewuste gevoelens. Emoties zijn gevoelens die zichtbaar zijn in gedrag. Een voorbeeld is machteloze woede waarbij woede (emotie)...
 4. 17 december 2020
  Nieuw verschenen: Affectregulerende vaktherapie dans als individuele behandelmethode ter vermindering van gedrags- en emotionele problemen bij kinderen van 4 t/m 12 jaar met problematische gehechtheid
  De jeugdinterventie Affectregulerende Vaktherapie dans (ArVTdans) is zorgprogramma-overstijgend. Kinderen uit verschillende zorgprogramma’s maken er gebruik van: jeugdpsychiatrische instellingen, jeugd- en gehandicaptenzorg, orthopedagogische behandelcentra en vrijgevestigde praktijken.  Affectregulerende vaktherapie (ArVT) is een...
 5. 17 december 2020
  Nieuw verschenen interventiebeschrijving: individuele dramatherapie 'Developmental Transformations' voor volwassenen met autonomieproblematiek om zelfsturend vermogen te ontwikkelen of vergroten
  Autonomieproblematiek is een klachtoverstijgende problematiek en blijkt als transdiagnostische factor nauw verbonden met een variëteit aan psychische stoornissen en mildere vormen van psychische problematiek. Autonomieproblematiek kan leiden tot psychische klachten en stoornissen zoals angst-, stemmings-, eet-, en...
 6. 28 september 2020
  Nieuw verschenen interventiebeschrijving: groepsdanstherapie voor mensen vanaf 65 jaar met een uitgebreide neurocognitieve stoornis (NCS)
  Op de Databank Vaktherapie is inmiddels de interventiebeschrijving gepubliceerd over groepsdanstherapie ter bevordering van het welbevinden van mensen vanaf 65 jaar met een uitgebreide neurocognitieve stoornis. Neurocognitieve stoornis (NCS) is een verzamelnaam voor alle vormen van dementie. Dit kan leiden tot verstoring van het psychosociaal...
 7. 20 april 2020
  Nieuw verschenen interventiebeschrijving: Trauma-Focused Art Therapy
  In de Databank Vaktherapie is de nieuw verschenen interventiebeschrijving Trauma-Focused Art Therapy te vinden. Het gaat hierbij om individuele, poliklinische beeldende therapie die zich richt op het verminderen van PTSS-klachten (zoals vermijding, arousal en herbeleving) en het versterken van het zelfvertrouwen en het gevoel van controle...
 8. 04 juli 2019
  Databank Vaktherapie online, vind hier relevante publicaties rond vaktherapie
  Misschien heb je er al iets over gehoord: de Databank Vaktherapie. Deze is vanaf nu online en kun je vinden op databank.vaktherapie.nl. In deze databank kun je alle publicaties van de Commissie Product- en Module Ontwikkeling (CPMO) vinden, alle artikelen die in het Tijdschrift voor vaktherapie verschijnen en bovendien ook andere relevante...
 9. 03 juli 2018
  Nieuwe interventiebeschrijving: psychomotorische groepstherapie voor volwassenen met verslavingsproblematiek, gericht op het leren hanteren van emoties.
  Er is onlangs een nieuwe interventiebeschrijving gepubliceerd. Het gaat om de interventiebeschrijving 'psychomotorische groepstherapie voor volwassenen met verslavingsproblematiek, gericht op het leren hanteren van emoties'. Uit onderzoek blijkt dat het niet of onvoldoende kunnen hanteren van emoties een rol speelt bij alle...
 10. 04 oktober 2017
  Nieuwe interventiebeschrijving over het verbeteren van emotieregulatievaardigheden met PMT-groepsaanbod bij angst- of depressieve stoornis
  Onlangs is de interventie beschreven voor het verbeteren van emotieregulatievaardigheden bij volwassenen met een angst- of depressieve stoornis door een groepsaanbod psychomotorische therapie. Auteurs zijn Marianne Bosman, Ebel Dijkhuis, Wendy Mosselman, Anneke Özen-van Vliet en Wilma Sabel.    Patienten met een angst-...
 11. 03 oktober 2017
  FVB-commissie CPMO lanceert databank voor vaktherapeutische interventiebeschrijvingen
  De Commissie Product- en Moduleontwikkeling (CPMO) van de FVB heeft een nieuwe website ontwikkeld: www.databankvaktherapie.nl. Op de website is een databank voor vaktherapeutische interventiebeschrijvingen te vinden. Hiermee beoogt  de commissie de publicaties van nieuwe producten en modulen beter toegankelijk te maken. Zowel...
 12. 05 december 2016
  Nieuwe module: PMT voor dementerende ouderen in verpleeghuissetting
  De module ‘Psychomotorische therapie voor dementerende ouderen in een verpleeghuissetting’ is geschreven vanuit de afdeling Psychomotorische therapie van Evean. Evean is een zorginstelling die mensen helpt met het herstellen, behouden en/of verbeteren van hun gezondheid. Evean biedt in de ouderenzorg diensten in vijf...
 13. 05 december 2016
  Nieuwe productbeschrijving: dramatherapie en emotieregulatie voor vrouwen met PTSS na seksueel misbruik of mishandeling
  Deze productbeschrijving heeft als titel Herkennen, reguleren, verdragen. Het beschrijft individuele dramatherapie ter bevordering van emotieregulatie voor vrouwen met complexe PTSS ten gevolge van seksueel misbruik of mishandeling. Auteur is Katrin Bange.   Vrouwen die langdurig binnen afhankelijkheidsrelaties zijn...
 14. 19 november 2019
  Nieuw verschenen module: Communicatie & Assertiviteits Training (CAT) - vaktherapeutische groepsbehandeling gericht op het verminderen van het recidiverisico
  In deze module gaat het om de inzet van vaktherapeutische groepsbehandeling gericht op het verminderen van het recidiversicio door het verbeteren van sociale en communicatieve vaardigheden voor volwassen patiënten met sub-assertief gedrag in een forensisch psychiatrische setting. De auteurs zijn Maartje Lavrijsen, Inge...
 15. 19 november 2019
  Nieuwe productbeschrijving: Meer plezier en ontspanning binnen het gezin - beeldende therapie met gezinnen gericht op herstel van verstoorde gezinsinteractiepatronen
  De onderlinge afstemming tussen ouders en kind bepaalt grotendeels de kwaliteit van de relatie tussen hen. Bij verstoorde interactiepatronen is er spanning in het gezin. Er kan veel ruzie zijn of gezinsleden leven langs elkaar heen. Ouders of kinderen voelen zich klem zitten in een vaste, onwenselijke manier van met elkaar omgaan. Dit gaat ten...