NZa

 1. 28 oktober 2021
  Trends in de geestelijke gezondheidszorg
 2. 19 april 2021
  Invoering zorgpresatiemodel: budgetten voor vaktherapie gehandhaafd
  De nieuwe bekostiging voor de ggz en de forensische zorg is klaar. Het systeem van DBC’s is daarmee beëindigd. De NZa heeft regelgeving, prestaties en concepttarieven voor 2022 vastgesteld. Met deze nieuwe informatie kunnen instellingen, zorgverleners en zorgverzekeraars zich verder voorbereiden op de invoering van het...
 3. 08 juni 2017
  Meer patiƫnten naar praktijkondersteuner ggz en zorgvraag gespecialiseerde ggz complexer
  Het merendeel (79%) van de patiënten die zorg kregen van een praktijkondersteuner (poh) ggz van de huisarts, heeft in het jaar ervoor geen geestelijke gezondheidszorg gekregen. Mensen komen minder vaak meteen bij de gespecialiseerde ggz terecht. Ze ontvangen eerst lichtere vormen van zorg. Dat blijkt uit de marktscan ggz van de Nederlandse...
 4. 09 mei 2017
  Verandering NZa Beroepentabel 2018 heeft geen gevolgen voor vaktherapeuten
  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft besloten het onderscheid tussen  ondersteunende en tijdschrijvende beroepen in de beroepentabel te laten vervallen. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor vaktherapeuten die binnen de dbc's tijd mogen schrijven. De beroepentabel geeft aan welke beroepen in de generalistische...