somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten

  1. 04 juni 2018
    Zorgstandaard Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) is beschikbaar
    De nieuwe Zorgstandaard SOLK biedt een maatstaf voor het minimaal vereiste kwaliteitsniveau van de zorg bij mensen met SOLK. Naast de inhoudelijke aspecten van zorg behandelt de zorgstandaard ook hoe de zorg georganiseerd moet zijn. Als FVB hebben we geparticipeerd in de totstandkoming van deze zorgstandaard.  De...