• Beeldende therapie
  • Vaktherapie
  • NVPMKT

ZZP-er

  1. In het vrije veld van de tweedelijns niet-klinische specialistische ggz-zorg is het mogelijk om als vaktherapeut samen te werken met een hoofdbehandelaar waarbij je als vaktherapeut declareert via de DBC's die de hoofdbehandelaar opent en afsluit. Er zijn daarin twee scenario’s: 1. De hoofdbehandelaar heeft een contract afgesloten met zorgverzekeraars Als de hoofdbehandelaar contracten heeft afgesloten met zorgverzekeraars, dan moet hij zelf toestemming aan de zorgverzekeraar vragen om een deel van zijn behandeling te mogen laten uitvoeren door een vaktherapeutische collega. Hij zelf blijft hoofdbehandelaar en moet ook het grootste gedeelte van de behandeling voor zijn rekening nemen. Er is in de 2e lijns ggz geen diagnose waarbij alleen vaktherapie ingezet kan worden. Alle behandelingen moeten uitgevoerd worden door een hoofdbehandelaar. In de overeenkomst tussen de hoofdbehandelaar en de zorgverzekeraar (Zorginkoopbeleid of Inkoopdocument) staat welk percentage van de behandeling mag worden uitgevoerd door een gekwalificeerde medebehandelaar die ten minste volwaardig gekwalificeerd is als ggz-beroepsbeoefenaar behorend tot de beroepen zoals die vanuit de CONO-GGZ-beroepenlijst geselecteerd zijn. Beide behandelaars (hoofdbehandelaar en vaktherapeut) kunnen binnen dezelfde DBC declareren. Óf je als vaktherapeut ook binnen een DBC kan declareren hangt ook af van wat de individuele hoofdbehandelaar heeft afgesproken met de betreffende zorgverzekering. Hierin kan ook verschil zitten. De ene zorgverzekeraar geeft daarin meer ruimte dan de andere. Ben je er verder van bewust dat de uitbetaling vanuit een DBC, zowel voor de hoofdbehandelaar als voor jou, wel een hele tijd kan duren. 2. De hoofdbehandelaar heeft geen contract afgesloten met zorgverzekeraars Als de hoofdbehandelaar geen contracten heeft met zorgverzekeraars is hij vrijer in zijn handelen, maar hij blijft altijd de hoofdbehandelaar die een deel van de behandeling uitbesteedt en daarvoor doorverwijst. De cliënt moet dan een restitutieverzekering hebben (vrije artsenkeuze). Het is eigenlijk afhankelijk van de inspanning die de hoofdbehandelaar hiervoor wil leveren: hij moet er voor voelen om samen te werken, een deel van de behandeling door te verwijzen en uit te besteden. Dat geeft hem ook extra rompslomp. Daar heeft niet iedereen zin in. Bovendien is het even een hele uitzoekerij en kan de ziektekostenverzekeraar 'nee' zeggen. Hoofdbehandelaren binnen de specialistische ggz kunnen zijn: - Psychiater - Klinisch psycholoog - Klinisch neuropsycholoog - Psychotherapeut - Specialist ouderengeneeskunde - Verslavingsarts in profielregister KNMG - Klinisch geriater - Verpleegkundig specialist GGZ - GZ-psycholoog - Orthopedagoog-generalist - Kinder- en Jeugdpsycholoog