Themanummer 2018: de rol van de therapeut

Binnen een behandeling heeft een therapeut verschillende functies en rollen. Hij bepaalt bijvoorbeeld de methodiek en technieken die hij inzet. Ook zorgt hij voor een bepaalde behandelsetting. Het slagen van therapie hangt voor een groot deel af van de relatie tussen therapeut en cliënt. Dat ook de persoon een rol speelt in de behandeling is duidelijk. Maar hoeveel mag een therapeut zichzelf laten zien aan de cliënt? Hoe kan hij dit functioneel inzetten en hoever mag hij hierin gaan? In de relatie tussen therapeut en cliënt kunnen overdracht en tegenoverdracht een rol spelen. Hoe kun je dit signaleren en hoe ga je hiermee om? Als therapeut kun je ook te maken krijgen met ethische dilemma's. Neem je een cliënt bijvoorbeeld tegen zichzelf in bescherming of respecteer je zijn autonomie juist? En hoe ga je om met een behandeling die vastloopt

Kortom: het themanummer van het Tijdschrift voor vaktherapie in 2018 gaat over de rol van de therapeut. Heb je een idee voor een ontwerp of wil je zelf een bijdrage leveren? Je bent van harte welkom!

Een bijdrage kan in de vorm van:

  • een praktijk- en methodiekartikel
  • een ervaringsverhaal
  • een onderzoeksartikel
  • een column

Ondersteun je inzending goed met beeldmateriaal in hoge resolutie. 

Kijk hier voor richtlijnen en informatie over de procedure van artikelen.

De redactie ontvangt je (suggestie voor een) bijdrage uiterlijk voor 1 maart 2018 via tijdschrift@vaktherapie.nl.

Deel dit via: