GGzE Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) zoekt een beeldend therapeut voor 32 uur per week in de regio Eindhoven

05 augustus 2019

Waar ga je werken?

Je gaat werken bij de Kliniek Intensieve Behandeling (KIB), onderdeel van het zorgpad Intensieve Behandeling. 

Het zorgpad Intensieve Behandeling heeft een supra regionale functie voor andere psychiatrische ziekenhuizen. Het voornaamste doel is het opheffen van van een ontstane behandelimpasse in de behandeling en het herstellen van het vertrouwen van de cliënt om een nieuwe behandelrelatie aan te gaan. We ondersteunen het behandelteam in de eigen omgeving of nemen de cliënt tijdelijk op in onze kliniek. 

Het zorgpad Intensieve Behandeling richt zich op cliënten bij wie sprake is van ernstige en complexe psychiatrische problematiek. Er kan sprake zijn ernstige persoonlijkheidsstoornissen, psychotische stoornissen, stemmingsstoornissen, een stoornis in het autisme spectrum en/of ernstige traumatisering. Bij een aantal cliënten is tevens sprake van middelenafhankelijkheid en/of verstandelijke beperking. 

Het zorgaanbod van Intensieve Behandeling richt zich op cliënten die zijn vastgelopen die zijn vastgelopen in de reguliere hulpverlening. De cliënt heeft geen vertrouwen meer in het hulpaanbod en omgekeerd lopen de hulpverleners vast in de behandeling aan de cliënt. De afdelingen van KIB en Longcare helpen hulpverleners en cliënt om een vastgelopen behandelrelatie weer op de rails te krijgen. 

De KIB rich zich op kortdurende trajecten van een half jaar tot een jaar binnen een open of gesloten klinisch kader. Cliënten verblijven er vrijwillig of binnen het kader van een civielrechtelijke maatregel. Afdeling Longcare biedt langdurige trajecten van maximaal 4 jaar in een beveiligde omgeving. Binnen Longcare worden cliënten opgenomen die een civielrechtelijke of strafrechtelijke maatregel hebben. 

Jouw werkdag!

Je maakt onderdeel uit van een multidisciplinair team en daarin werk je samen met een regiebehandelaar, psychotherapeut, psychiater, vak therapeuten, activiteitenbegeleiders en een verpleegkundig team. Je ontwikkeld en begeleidt zowel individuele activiteiten als groepsactiviteiten met cliënten op en buiten de afdeling van de KIB. Hierbij werk je nauw samen met jouw collega vak therapeuten.

Voor meer informatie zie de website van GGzE klik hier

Deel dit via: