Registratiecommissie (2-4 uur per maand)

17 februari 2020
Werkzaamheden: Deze commissie zet de lijnen uit voor het register in samenspraak met het Algemeen Bestuur van de FVB. Ook stuurt deze commissie de accreditatie- en beoordelingscommissie aan. Ieder lid heeft een bepaalde taak of aandachtsgebied (bijvoorbeeld een van de commissies). Daarnaast besluit de Registratiecommissie over bezwaren die zijn ingediend tegen besluiten van de Accreditatie- of Beoordelingscommissie.
De registratiecommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris die samen met de voorzitter van de commissie de vergaderingen voorbereidt en de actiepunten uitvoert/bewaakt. Dit is natuurlijk de manier om invloed uit te oefenen binnen het register en tegelijkertijd bestuurlijke punten te behalen voor (her)registratie. Omdat de registratiecommissie gaat over de uitvoering van de registratie moeten kandidaten staan ingeschreven in het Register Vaktherapie.

Vergaderfrequentie: 4x per jaar. (Buiten vergaderingen is er mail-of telefonisch contact.)
Waar: FVB kantoor, vlakbij Station Utrecht Lunetten.
 

Gemiddelde tijdsinvestering: 2-4 uur per maand
 

Vergoeding: 200 euro per jaar, plus reiskosten

Voor meer informatie over de werkzaamheden van de commissies, kun je contact opnemen met Irene Rentenaar, ambtelijk secretaris Registratiecommissie,

E-mail: i.rentenaar@vaktherapie.nl

Mobiel: 06 410645264.

Deel dit via: