Beoordelingscommissie (2-3 per maand)

17 februari 2020


Werkzaamheden: De beoordelingscommissie beoordeelt aanvragen voor toelating tot het register die niet precies binnen de kaders passen. Ook registratie van supervisoren en de jaarlijkse steekproef behoort tot de taak van deze commissie.
Dit doen de leden van de commissies een keer per maand (indien nodig) digitaal (via PE-online) en zo’n 1 á 2 keer per jaar in een vergadering digitaal of op een centrale locatie, vlak bij een station
Administratief worden de commissie ondersteund door een professionele kracht van het ondersteuningsbureau Zonder Zorg van het register. Dit is natuurlijk de manier om invloed uit te oefenen binnen het register en tegelijkertijd bestuurlijke punten te behalen voor (her)registratie. Omdat de accreditatiecommissie gaat over de uitvoering van de registratie moeten kandidaten minimaal zijn ingeschreven in het Register Vaktherapie.
 

Vergaderfrequentie: 1 á 2 keer per jaar.

Waar: digitaal of op een centrale plek dichtbij een station.

Gemiddelde tijdsinvestering: 2- 3 uur per maand

Vergoeding: 200 euro, plus reiskosten.

Voor meer informatie over de werkzaamheden van de commissies, kun je contact opnemen met Irene Rentenaar, ambtelijk secretaris Registratiecommissie,

E-mail: i.rentenaar@vaktherapie.nl

Mobiel: 06 410645264.

Deel dit via: